Popüler İçerikler

Beyin Ödemi

Beyin ödemi, beyin hücreleri arasında sıvı toplanması veya beyin ödemi su ve sodyum içinde ki artma sebebiyle beyin hacminin büyümesi olarak da ifade edilebilir. Hastalık ile ilgili belirti çok azdır ya da yoktur denilebilir. Fakat durum ciddileştiği taktirde ise solunum ve dolaşım yetmezliği meydana gelir ve bu da en önemli belirtile...

4 Evre Beyin Tümörü

4. Evre beyin tümörü: Beyin tümörü kafatası içerisinde bulunan beyinde hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda oluşmasıdır. Beyinde anormal ve hızlı bir şekilde büyüyen tümör kişide beyin tümörü veya beyin kanseri olarak adlandırılan ve hayati risk taşıyan bir hastalıktır. 4. evre beyin tümörü hastalığın son evresidir. Bu evre...

Beyinde Leke

Beyinde leke, genellikle beyaz renk olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Günümüzde gittikçe görülme sıklığı daha da artan bu rahatsızlık, özellikle yaşlılarda meydana gelen bir durumdur. Ortaya çıktığı andan itibaren yavaş yavaş insanlarda ciddi rahatsızlıklara neden olarak kendisini göstermektedir. Hastalığın ilk zamanlarda yapılan müdahale...

Beyin Küçülmesi

Beyin küçülmesi, sadece ülkemizde değil dünyada sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikler yaşı ilerlemiş olan ve yaşlı grubuna giren insanlarda bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Beyim küçülmesi, aslında birçok zaman hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimi zaman bunaklık, kimi zaman daha ciddisi olan alzheimer hastalığı olarak karşımıza çık...

Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem

Beyin ameliyatı sonrası ödem, Deri ve diğer dokular arasında hücrelerin fazla su tutması neticesinde oluşan şişliklere ödem denilir. Ameliyat sonrasında oluşan ödem,vücudun gösterdiği dışa dönük bir belirtisidir. Bu ödemlerin olma nedenleri beslenme kaynaklı oluşabileceği gibi, ameliyatta vücuda yapılan müdahale sonucunda tepki ola...

Beyinde Kireçlenme

Beyinde kireçlenme, özellikle yaşı ilerlemiş olan insanlarda meydana gelen bir durumdur. Yaşlı insanlarda son derece yaygın bir şekilde meydana gelen bu durum birçok kişide gizliden gizliye vardır. Fakat bazı insanlarda meydana gelen beyin kireçlenmesi, aşırı bir hale gelerek beynin dolaşım sistemine zarar verir. Bu durumlarda beyinde gerekl...

Beyin Tümörü Evreleri

Beyin tümörü evreleri: kişinin yaşam sürecini ve tedavisini belirlemektedir. Beyin tümörü kafatası içerisinde fakat beyin dokusu dışında gelişen tümörlerdir. Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek kafatasına baskı yapmaktadır. Beyin tümörleri bulundukları yere ve baskı altında tuttukları beyin alnına göre vücutta belirtiler verirler. ...

Beyinde Kan Pıhtılaşması

Beyinde Kan Pıhtılaşması; Herhangi bir sebeple kan çıkışı meydana geldikten daha sonra kan akışını engellemek kan kaybını önleyebilmek için meydana gelen jel biçimindeki kan peltesidir. Bu işlem normalde vücudun sigortasıdır; fakat, beyinde kan pıhtısı oluşur ise bu durum beyne giden kan akışını keserek istemik...

Beyin Omurilik Sıvısı Akması

Beyin omurilik sıvısı akması, insanlarda özellikle çocukluk dönemleri olmak üzere her yaşta görülebilecek bir durumdur. Tıbbi olarak bu durum farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Bu isimlerden en çok kullanılanı ise "Hidrosefali" dir. Hidrosefali direk olarak kafa ve su anlamına gelmektedir. Günümüzde beyin cerrahinin alanına giren bu rahat...

Hipoksik Beyin

Hipoksik beyin; Beynin normal olan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sürekli olarak ihtiyaç duyduğu oksijenin yokluğu durumlarında meydana gelir. Hipoksik beyin, kişide oksijenin kısmen yokluğunu ifade etmektedir. Kişilerde oksijenin yoksunluğu fiziksel fonksiyonlarda ve bilişsel yeteneklerde bozulmalara neden olur. Hipoksik beyin...

Beyin Kanaması Ameliyatı

Beyin kanaması ameliyatı, beyin kanaması ameliyatı konusuna başlamadan önce, tıbbi açıdan beyin kanamasının tanımı ile başlayalım konumuza. Beyin kanaması, beyni besleyen damarların birisinden veya birkaç tanesinden çeşitli sebeplerden dolayı kanın dışarı akması sonucunda, o damarlardan beslenen bölgenin işlevini yitirmes...

Doğuştan Beyinde Kist

Doğuştan beyinde kist, Beyin ve omuriliğin çevresinde bulunan bir zar bulunmaktadır. Bulunan bu zara mikroskop altında bakıldığı takdirde örümcek ağına benzer bir görüntü görülür. Bundan dolayı buradaki zara araknoid yani doğuştan beyinde kist adı verilir. Beyin omurilik sıvısına benzetilen sıvıları içinde bulunduran kistler olmaktadır....

Beyin Sapının Görevleri

Beyin Sapının Görevleri, Beynin alt kısmında bulunan, kafa sinirleri yolu ile boyun ve yüzün motor ve duyusal hareketlerini sağlayan yeridir. Beyin sapını incelediğimiz de omuriliğin beynin içine doğru yerleşmiş bir uzantısı gibidir. Beynin ilk oluşan bölgesi beyin sapıdır. Küçük bir yapıya sahip olmasına rağmen beyin ile vücut ...

Beyinde Damar Genişlemesi

Beyinde Damar Genişlemesi, kişide birden bire meydana gelen şiddetli bir baş ağrısıyla kendini gösteren bir rahatsızlık olmasının yanı sıra halk tarafından ise pek bilinmemektedir. Beyinde gelişen damar tıkanıklıkları hak arasında inme adı verilen ve sıklıkla da ölüme neden olan bir hastalıktır. Dünya genelinde ölüm riski olan hastalıkla...

Beyin Lobları

Beyin lobları,Vücudumuzda yer alan sinir sistemini idare eden temel organdır. Baş kısmında yer alan beyin, vücudumuzun en karmaşık organıdır. Fizyolojik olarak beynin fonksiyonu vücudun diğer bütün organlarının merkezi kontrolü sağlamaktadır. Örneğin orman denen kimyasalların salgılanmasının işletimi ve kas aktivitelerinin oluşmasını sa...

Beyin Ameliyatı Sonrası

Beyin ameliyatı sonrası, Beyin ameliyatı olası trafik kazalarında, beyin damarlarının hasar görmesi ve beyinde oluşabilecek tümörde cerrahi müdahale gerçekleştirilebilir. Bu ameliyatta hasta hazırlanır, saçları kesilerek kafatasını açarak işleme başlarlar. Beyin ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Ameliyat alanında uzmanlaşmış do...

Düşme Sonucu Beyin Kanaması

Düşme Sonucu Beyin Kanaması, önlem alınamayan düşerek sert bir zemine çarpma sonucunda, beyin arterindeki damarlarda oluşan zayıflamaya bağlı olarak bu bölgeye zamanla kan birikmesi sonucunda meydana gelir. Düşme sonucu oluşan beyin kanamasından şüphe ediyorsanız vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir çünkü ciddi bir durumdur, hayati te...

Bebeklerde Beyinde Kist

Bebeklerde beyinde kist; bu hastalık genelde anne karnında olmaktadır. Hamileliğin erken döneminde beyinde meydana gelen kistik genişlemedir. Bu kistik yapılar beyin omurilik sıvısının dolaştığı sistemle ilgili değildir, hidrosefaliden daha farklıdır. Nadiren etkili olduğu görülür. Bu türde olan kistlere araknoid kist denir. Bunlar hamileliğ...

Beyinde Sıvı Birikmesi

Beyinde sıvı birikmesi; Tıp dilindeki adıyla hidrosefali hastalığı beyin içerisinde ve etrafında olması gerekenden daha fazla sıvı birikme durumuna denir. Tıpta olan gelişmeler sayesinde artık kolay bir şekilde tedavisi yapılabilmektedir. Beyin-omurilik sıvısı kafa tası içerisinde beyin zarıyla omurilik etrafında ve beynin kendi yapısında...

Çocuklarda Beyin Kanaması

Çocuklarda beyin kanaması, yetişkinlere göre çok daha az karşılaşılan bir durumdur. Bunun nedeni ise yetişkinlerde beyin kanaması rahatsızlığına neden olan birçok durumun çocuklarda görülmemesidir. Bu duruma rağmen çocuklarda beyin kanamasına neden olan en büyük etkenin travmalar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çocuklar sürekli olarak hareket...

Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm

Akciğer kanseri beyin metastazı ölüm; oranı çok yüksektir. Akciğer kanserinden beyne metastaz olmuşsa kanser dördüncü evreye geçmiş demektir. Hasta genellikle gelişen komplikasyonlardan dolayı yaşamını yitirmektedir. Akciğer kanseri beyin metastazında cerrahi tedavi sadece hastaya biraz daha yaşayacak zaman tanımış olur. Akciğer kanseri en s...

Beyinde Kitle Ameliyatı

Beyinde kitle ameliyatı, beyinde oluşan kitlenin kötü ve iyi huylu tümör oluşumunda başvurulan cerrahi işlemdir. Hastanın tedavi süreci ve ameliyat oluşumuna hastalığın seyrine, tümörün çeşidine ve tümörün büyüklüğüne göre değişmektedir. Beyinde kitlenin tedavi yöntemleri ameliyat dışında radyasyon tedavisi ve kemoterapiden oluşmaktadı...

Beyinde Lezyon

Beyinde lezyon, hayati önem taşıyan organlardan biri beyindir. Beyin lezyonu, beynin herhangi bir bölümünde yıkım ya da hasar nedeniyle oluşan anormal dokulara verilen addır. Travma, beyin dokusunda iltihap gibi pek çok neden beyinde lezyona sebep olabilir. Beynin tek bir bölümünde görülebileceği gibi beynin tümünde de görülebilir. Hasr...

Beyin Zonklaması

Beyin zonklaması, kafa tasının belli bir bölgesinde meydana gelen ağrının şiddetli bir şekilde ses ile birlikte ortaya çıkma rahatsızlığına verilen addır. Hemen hemen herkesde görünen bu rahatsızlık bazen ani bir şekilde ortaya çıkar iken bazen de sürekli bir şekilde devam eden bir rahatsızlık türü olma özelliğine sahiptir. Kafa...

Beyin Baloncuk Ameliyatı

Beyin baloncuk ameliyatı, beyin anevrizması olarak tanımlanan durum, beyne kan ulaştıran bir atardamar duvarında gelişen şişlik olarak açıklanır. Birçok vakada beyin baloncuğu herhangi bir semptoma yol açmaz ve kişi farkına varmadan yaşamına devam edebilir. Çok nadir durumlarda baloncuk yırtılarak, kanın kafatasına akması ve felç gibi s...

Beyin Tümörü Ameliyatı

Beyin tümörü ameliyatı, beyinde gelişen iyi ve kötü huylu tümörler için uygulanan cerrahi girişimdir. Ameliyatta tercih edilecek yöntem, hastanın genel durumu, tümörün yeri, tümörün büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Beyin tümörlerinde cerrahi dışında kemoterapi ve radyasyon tedavisi uygulanabilmektedir.

Beyin İlaçları

Beyin İlaçları; İnsan beyninde oluşan, tümör, Epilepsi, beyinsel sebep ile görülen ruhsal dengesizlikler, istem dışı hareketler, depresyonlar, ruh halinin düzeltilmesi gibi rahatsızlıkların iyileştirilmesi amacıyla uzman doktorların reçete ettiği, belli bir zaman aralığında doktor kontrolünde hastalar tarafından kullanılan ilaçlardır. Uzman ...

Beyinde Kitle

Beyinde Kitle, Tıpta tümör olarak algılanan bu hastalığın iki çeşit türü vardır. İyi huylu tümör ve kötü huylu tümördür. İyi huylu tümör yayılmadan sabit bir noktada dururken, kötü huylu tümör ise yayılır. Bunu teşhis edebilmek için bir takım tahliller yapılır, beyin görüntülenir ve bu amaç ile beyin tomografisi ve MRG tahlili çekilir. Böyle...

Beyin Sapı Ameliyatı

Beyin sapı ameliyatı, genellikle beyin sapında lokalize olan tümörleri çıkarmak amacıyla yapılır. Ancak bu ameliyat oldukça zor ve risklidir. Ayrıca beyin sapında gelişen her tümörün ameliyatla çıkarılması mümkün olmayabilir. Bu durumda ameliyat yerine ışın tedavisi yapılması tercih edilebilir. Beyinde tümör olması hem hasta, hem de yakınlar...

Beyinde Baloncuk

Beyinde Baloncuk, Beyinde baloncuk aneverizma adıyla bilinen bir rahatsızlıktır. Aslında bu hastalık daha kolay söylenmesi adına baloncuk denmiştir. Beyin baloncuğu damar duvarın kabarcık gibi şişmemesi olayıdır. Örnek ile açıklamak gerekirse bisikletin tekerleğinin eskimesiyle tekerlek üzerinde oluşan baloncuğa benzetilebilir. Bu baloncukla...

Beyin Tümörü İlaçları

Beyin Tümörü İlaçları; beyinde oluşan kötü huylu tümörlerin tedavisi için, beyin tümörü ilaçları kullanmaya başlanmadan önce, doktor; tümörün tipi, konumu ve büyüklüğü ile kişinin sağlık durumu, tedavi tercihine ve hastanın özel durumuna göre tedavi uygulamak isteyecektir.. Beyin Tümörü için uygulanabilir tedavi şekilleri şu şeki...

Beyinde Pıhtı Atması

Beyinde pıhtı atması, beyinde tıkanmaya neden olabilir. Bu hastalığın sonucunda hastada felç durumu olabilmektedir. Beyinde pıhtı atması semptomları kan pıhtısı atması nedeniyle tıkalı olan damarın boyutuyla ve etkilenen beyin bölgesine göre değişmektedir. Belirtileri ani ve şiddetli olabilir veya zamanla gelişebilmektedir.

Beyin Zarı Tümörü

Beyin Zarı Tümörü, Beyni saran zarlardan kaynaklanan meninks adı verilen tümörler içinde en sık görüleni menenjiomalardır. Bunlar genel de iyi huylu beyin tümörleridir. Beyin zarlarının en iç tabanının arkasında yer alan zardaki "cap" hücrelerinden kaynaklıdır. Cinsiyet olarak kadınlarda ve 40-60 yaş aralığında daha çok ortaya ç...

Beyinde Damar Yumağı

Beyinde damar yumağı, insanlarda yavaş yavaş oluşan hastalıklardan biridir. Son derece ciddi rahatsızlıklara neden olabilecek olan bu hastalık, dikkat edilmediğinde çok önemli riskler doğurur. Çünkü beyinde oluşan damar yumaklarında kanama riski çok yüksektir. Olası bir kanama durumunda beyin kanaması adı verilen rahatsızlık ortaya çıkacaktı...

Baş Ağrısı Beyin Zonklaması

Baş Ağrısı Beyin Zonklaması, Baş ağrısı beyin zonklaması bir çok nedenlerin ve hastalığın belirtisi olabilir. Bunların başında yoğun iş temposu ve stres gelmektedir. Sürekli düşünen ve beyin yorgunluğunda veya devamlı stresli bir ortamda bulunmak, bunalıma ve depresyona girmek şiddetli baş ağrısına ve beyin zonk lamasına neden olur. A...

Beyin Sapı İltihabı

Beyin sapı iltihabı, insanlarda sık görülen bir durumdur. Sadece ülkemizde değil tüm dünya ülkelerinde görülebilen bu durum tıbbi olarak "nöropati" olarak bilinmektedir. Tarihi oldukça eskilere dayanan bu durum, günümüzde oldukça artmıştır. Bunun nedeni ise hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlerin günümüzde daha çok artmasıdır. Be...

Beyin Damarı Patlaması

Beyin patlaması, Anevrizma(baloncuk) da denilen beyin patlaması kelime manası olarak genişleme yani baloncuk demektir. Ve beyin damarları anevrizması beyinde ve damar yapısında kalıcı özellikte olan bir balonlaşmayı ifade eder. Beyin damarlarındaki bu anevrizmalar, oluş sebeplerine, yerleşimlerine, damar ile ilişkilerine,biçimlerine, ...

Beyin Sapı Refleksleri

Beyin Sapı Refleksi, Kafa sinirleri yolu sayesinde, boyun ve yüzün duygusal ve motor inervasyonunu sağlayan ve beynin alt kısmında bulunan bir kısımdır. Sonrasında Medulla spinasil olarak vücutta devam eder. Görüntü olarak küçük bir yapıya sahiptir. Ancak beyinle beraber vücudun geri kalan kısımları arasında olan bütün sinir bağlantıları bey...

Beyinde Kist

Beyinde Kist mikroskop altında örümceğe benzediği için araknoid zar olarak adlandırılan ve beyin ile omuriliği saran zarların içlerinin sıvı dolmasıyla meydana gelir. Beyin ve omurilik zarları ayrı ayrı olduğu için de kist oluşumu meydana gelebilir. Her yaş grubunda görülebilen beyinde kist yapılan araştırmalarla özellikle çocuklarda daha sı...

Yaşlılarda Beyin Felci

Yaşlılarda beyin felci, özellikle ülkemizde son zamanlarda artmış olan bir durumdur. Bu durum hem genç insanlarda hem de yaşlı insanlarda meydana gelebilecek bir durumdur. Halk arasında inme olarak bilinen bu hastalık, birçok kişide ciddi endişelere neden olsa bile gerekli önlem alındığında kontrol edilebilecek bir rahatsızlıktır. Fakat bu d...

Bebeklerde Beyin Kanaması

Bebeklerde beyin kanaması, Bir yaş altı bebeklerde beyin gelişimini henüz tamamlamamıştır. Beyin kıvam olarak daha yumuşaktır ve bebeğin boyun kasları da yeterince güçlü değildir. Sinir hücrelerinin etrafını bir koruyucu madde gibi saran miyelin kılıf gelişimini henüz tamamlamamıştır. Damar yapısı yeterince sağlam olmayan bebek bu nedenlerde...

Beyin Anevrizma Ameliyatı

Beyin anevrizma ameliyatı, beyin duvarındaki anormallikler beyin anevrizması olarak tanımlanır. Bu anormallikler kan akımının meydana gelen basınçla birlikte balon gibi şişer. Bu sorun en fazla beyin tabanındaki yoğun damar ağında, damarların dallanma yaptığı yerde olur. Beyin anevrizma ameliyatı tıpta kraniotomi olarak adlandırılır. Bu oper...

Beyin Kanaması Ameliyatı Sonrası

Beyin kanaması Ameliyatı Sonrası, Kafatası ile çevrilmiş olanın beynin çevresinde veya içinde bir damar yapısının kendiliğinden ya da travma sonucu yırtılması ile oluşan beyin kanaması çocuklara yetişkinlerde daha sık görülür. Beyin kanaması hastada bulantı, kusma, baş ağrısı, unutkanlık ve uyuklama hali gibi belirtilerle gelişir. Hasta bu b...

Beyin Sapı Kanaması

Beyin sapı kanaması, insanlarda beyinin alt kısımlarında meydana gelen bir rahatsızlıktır. Birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelse bile bu duruma neden olan en önemli etken, kafaya alınan darbelerdir. Yapısal olarak insanlarda bulunan beyin sapı, oldukça küçük bir haldedir. Beyin sapı üzerinden çok yüksek miktarda sinir geçer. Bu sin...

Beyin Zarları

Beyin Zarları, tıp dilinde diğer adı "meninks" ismi verilen beyin zarlarının görevi özellikle beyin ile omuriliği korumaktır. Üç tabakadan meydana gelen beyin zarlarının en dışta kalan tabakasına sert zar (duramater), ortada mevcut olan ikinci katmandaki zara örümceksi zar (araknoid) en içte kalan tabakaya ise, ince zar yani (pia materdir) o...

Beyin Enfarktüsü

Beyin enfarktüsü: Yaralı temiz ve kirli kanı taşıyan damarın, beyinde meydana gelen bir ya da damar sertliği parçası ile tıkanması sonucunda damarların aşırı derecede üzülerek beynin oksijensiz ve kansız kalması sonucunda beynin durması olayına denir. Beyin enfarktüsü halk arasında “inme inmesi” denilmektedir. Sıklıkla görülen ve...

Açık Beyin Ameliyatı

Açık Beyin Ameliyatı, çoğunlukla açık beyin ameliyatı müdahale edilmesi gerekli görülen durumlarda, olağan dışı durumda, yaşanan trafik kazalarında ve beyin damarlarının hasara uğraması sonucunda meydana gelen beyin kanamalarında açık beyin ameliyatı gerçekleştirilmesine karar verilmektedir. Bunların dışında özellikle beyinde ortaya çıkan tü...

Beyin Sapı Tümörü

Beyin sapı tümörü, insanlarda bir kanser şeklinde görülen bir durumdur. Beyin sapı insanlarda omurilik ile beyni birbirine bağlar. Burada oluşan hücre dışı oluşumlar, tümör olarak meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda omurilik soğanı ve beyin de zarar görebileceği için bu tümör çok ciddi bir şekilde zararlar vermektedir. Beyin sapı, aslınd...

Orta Beyin

Orta beyin veya mesencephalon (Grekçe: mesos-ortada, enkephalos-beyin, merkezi sinirsel sisteminin; görme, duyma, motor denetim, uyku/uyanma, uyarılma (tetiklik) ve ısı regülasyonu ile alakalı bir parçasıdır. Anatomik olarak, tectum, pedunculi cerebri, aqueductus mesencephali ve tegmentum adlı oluşumları; bununla birlikte birden çok çe...

Beyin Damar Tıkanıklığı

Beyin damar tıkanıklığı; beyin damarlarındaki oluşmuş olan sorunlardan dolayı meydana gene sinir dokularının hasar almasıdır. Çok yağ birikiminden ve kolestrolun artması sonucunda tıkanan damarlar kan akışı sağlamasında sorun olmaktadır. Bu sebepten dolayı damarlarda tıkanıklıklar oluşur. Bunun ardından kalp ve diğer organlara oksijen gitmez...

Beyin Emboli

Beyin embolisi Nedir: Beynin herhangi bir bölümüne giden kan akımının ani bir şekilde kesilmesi durumuna beyin embolisi ismi verilir. Emboli vücudun değişik yerlerinde görülebilecek olan çok ciddi bir damar hastalığıdır. Beyin embolisi oluştuğu zaman kan beynin herhangi bir bölümüne ulaşamadığından dolayı bu bölü...

Beyin Sapı Tıkanması

Beyin Sapı Tıkanması, Beyindeki damarların tıkanıklığı anlamına gelen, boyun ve kafa içerisinde bulunan damarlar yolu ile beyin ve beyinciği besleyen damarların tıkanması durumudur. Damar tıkanıklıkları vücudun başka yerlerinde meydana geldiği takdirde hiç bir sıkıntıya sebep olmazken beyinde damarlarında meydana geldiğinde inme...

Ön Beyin

Ön Beyin: bölgesi, her iki göz küresinin üzerinden başlayarak, öne doğru çıkıntı yapar ve kaşları geçerek yukarıya doğru ilerler ve alında saçlı derinin başladığı bölgede sonlanır. En önde ve en üste bulunarak konumunu ve önemini gösterir. Ön beyin bölgesinin çalışması ile insanlarda akıl özelliği oluşmaktadır. Dikkat ön beyin ...

Beyin Pili Ameliyatı

Beyin Pili Ameliyatı, Beyin pilleri; başta Parkinson hastalığı olmak üzere, bir çok hareket bozukluğu olan kişilerin tedavisinde kullanılır. Cerrahi tedavilerinde son yıllarda giderek yaygın olarak kullanılan ve oldukça karmaşık elektronik cihazlardır. Beyin pili, özellikle Parkinson hastalığının tedavisi için kullanılıyor. İlaç ted...

Beyinde İltihap

Beyin İltihabı: Beyin iltihabı pek çok faktörlerden oluşabilen ve yaşam için tehlike oluşturan çok riskli bir durumdur. Tıp dilinde adı ensafalit olan bu hastalığa virüsler, bakteriler ve zehirler gibi bir çok faktörlerin lenf yolu ile beyine ulaşması etkili olmaktadır. Lenf yolu ile taşınan enfekte edici bu maddeler beyine yerleşir ...

Beyin Zarı Kanaması

Beyin zarı kanaması, ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, konuşma güçlüğü, kusma, baş dönmesi gibi bazı belirtilerle ortaya çıkan ve hastaneye geç kalındığı taktirde ölüme veya telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açabilen çok ciddi bir rahatsızlıktır. Bu tür şikayetlere sahip olan hastaların hayati tehlike yaratan beyin zarı kanam...

Beyin Anjiyosu

Beyin Anjiyosu, kan damarının içine kontrast maddenin zerk edilmesiyle gerçekleşen operasyona beyin anjiyosu adı verilir. Bu operasyonda X ışını sayesinde, kullanılarak damar ağ yapıları ekrandan izlenir. Bazı rahatsızlıklar ve hastalıkların tanısı koymak için beyin anjiyosu yapılması gerekebilir. Tanı koymanın yanında damarların sağl...

Beyin Otopsisi

Beyin Otopsisi: Otopsi işlemi nedir, otopsi nasıl yapılır. Rönesans dönemine dek otopsi yapmak yada yaptırmak aşağılayıcı bir işlem olarak bilinirdi. Bu nedenle insan anatomisi ile alakalı bilinmeyenleri hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalara dayanır. Ölümünde şüpheli bir durum varsa yada bir cinayet ise ölüm nedeni ortaya çıksın diye...

Üst Beyin

Üst beyin, İnsan beyni alt beyin, üst beyin, sinir sistemi diye 3 kısımdan oluşur. İnsan beynini diğer canlılardan farklı kılan üst beynin gelişmiş olmasıdır. Alt beyin daha çok otomatik fonksiyonları denetlemektedir. Örneğin kalbimizin artması, kan basıncı ve hormonlar alt beyin tarafından idare edilir. Üst beyinde ise daha çok entellektürü...

Beyin Kanaması Sonrası

Beyin kanaması sonrası, Beyinin herhangi bir nedene bağlı olarak beyin damarlarının çatlaması sonucu meydana gelir. Beyin kanaması beyinin içerisinde olan bir kanama olduğu için hemen fark etmek mümkün olmayabilir. Sürekli devam eden baş ağrıları beyin kanamasının habercisi olabilir. O yüzden baş ağrısı hafife alınacak bir durum değildir.

Beyin Erimesi

Beyin erimesi, insanlarda ihtiyarlaşmaya bağlı olarak gelişen veya beyinde gelişen çeşitli hastalıklardan dolayı görülen küçülmelere verilen addır. Beyinde gerçekleşen bu küçülmeye bağlı olarak öncelikle sık sık kullandığınız lafları unutmaya başlarsak, daha sonra uzak akrabaların isimlerini unutur hale geliriz. Bu hafıza kayıplarını il...

Beyinde Karıncalanma

Beyinde Karıncalanma, Beyinde hissedilen karıncalanma ve uyuşmaya benzer his, genelde psikolojik ya da beyin kanaması olarak algılanır. Bazen bu karıncalanmanın nedeni, beynin arka kaslarında oluşan spazmdan da kaynaklı olabilmektedir. Bu karıncalanma hissinin beyin kanaması olabilmesi için bilinç kaybı, mide bu...

Beyin Tümörü Kemoterapi

Beyin Tümörü Kemoterapi, Beyin tümörü beynimizdeki hücrelerin anormal derecede büyümesidir. Beyin tümörlerinin birçok değişik çeşidi bulunur bazı beyin tümörleri kanser oluşturmaz yani tehlikesizdir bazı beyin tümörleri ise kanser oluşturan Malik mıdır beyin tümörleri beynimizde başlayan birinci yıl beyin tümörleri ya da...

Beyin Kanaması Çeşitleri

Beyin kanaması çeşitleri, arasında yer alan tüm rahatsızlıkların tedavisi oldukça önemlidir.Beyin kanaması, beyni besleyen kanalların yırtılması ve damardan çıkan kanın yırtığın olduğu bölgede döllenmesidir. Beyin kanaması tek damarda oluşabildiği gibi birkaç damarda da olabilir. Beyin kanaması travma sonrası veya (spontan) kendiliğinden gel...

Beyinde Su Toplanması

Beyinde Su Toplanması, diğer bir adıyla hidrosefali olarak da adlandırılmaktadır. Kafa içindeki suyun miktar olarak artması ve ilk akla gelen kafa büyümesi durumudur. Kafanızın iç tarafında birbiri ile alakalı boşluklar bulunur. Bu boşluklara ventrikul veya karıncıkta denilir. Bu boşlukların en büyüğü yan karıncıktır. Kafamızın içindeki suyu...

Beyin Ameliyatı

Beyin ameliyatı, Genel olarak beyin ameliyatı olağan dışı durumlarda yapılır. Olası travmalarda yada yaşanan kazalar sonucunda beyin damarlarının hasar görmesi durumunda yaşanan beyin kanamasını durdurmak amaçlı karar verilip uygulanır. Beyinde oluşan bir tümörde cerrahi müdahale gerektirebilir. Bu ameliyat türüne kraniotomi adı verilir.

Beyin Lenfoması

Beyin Lenfoması, bağışıklık sistemi uru anlamına gelen ve lenfositlerin oluşturduğu bir tür kanserdir. Lenfoma lenf düğümlerinden çıkan ve lenfositlerden oluşan tümörlerin genel adıdır. hızla çoğalan ya da normalden daha uzun yaşayan kanserli veya normal hücreler nedeniyle oluşur. Beyin Lenfoması; tümör veya beyinde oluşan lenf...

Beyin Dokusu

Beyin Dokusu, Beyin hakkından yapılan araştırmalar çok fazla olmasına rağmen, beyin fonksiyonları ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Günümüzde beyin fonksiyonlarının güncel hayatı yönetmek, beslenmek ve diğer yaşamsal faaliyetleri yürütmek gibi görevleri olduğu düşünülmektedir. Fakat beyin keşfinin devam ettikçe, insan beyninin ne denli ön...

Beyin Görevi

Beyin Görevi, Beyin vücudumuzun bilinç ve duyum merkezidir. Kafatasının içerisinde beyazımsı renkte ve yumuşakça bir kitledir. Beyin insanı hayvanlardan ayıran en önemli organdır. Bütün zihni faaliyetler beyinde gerçekleşir. Beyin genel olarak bir üst ana kısım ve birde küçük arka kısımdan oluşur. Üst ana kısıma ön beyin arka kısmada beyinci...

Beyinin Bölümleri

Beyinin bölümleri, Kafatasımız içinde bulunan ve iki bölüm halinde olan organımıza beyin adı verilir. Hayatımız boyunca tüm vücudumuzu beynimiz yönetir. Beyinin bölümleri sayesinde yemek yer, düşünür ve hareket ederiz. İnsan beyni omurilik ve kraniyal sinirler sayesinde merkezi sinir sistemini kontrol etmektedir. İnsan beyni çevresel si...

Bebeklerde Beyin Tümörü

Bebeklerde beyin tümörü, Beyindeki dokuların anormal gelişimi nedeniyle oluşan beyin tümörleri çocukluk dönemi kanserleri arasında lösemiden sonra 3. sıradadır. Beyindeki tümörlerin neden oluştuğuna dair kesin bilgi yoktur. Çevre kirliliği, ailesel genetik faktörler, dengesiz beslenme gibi sebeplerden dolayı oluştuğu düşünülmektedir. Bebe...

Beyin Tümörüne İyi Gelen Bitkiler

Beyin tümörüne iyi gelen bitkiler, beyin tümörlerinin oluşum sebebi tam olarak bilinmemektedir. Beyinde oluşan tümörlerin iki türü bulunmaktadır. Birincil olan iyi huylu yani kanserli olmayan tümörler veya kötü huylu kanserli tümördür. İkincil olan vücudun başka bir bölgesinde ortaya çıkan ve kanserli olan hücrelerin beyine sıçramasıyla meyd...

Beyin Tomografisi

Beyin tomografisi; kaba bir tabir ile insan beyninin bilgisayar yardımıyla ya da X ışınları sayesinde görüntülü hale getirilmesi işlemine denir. Üç boyutlu nesne iki boyutlu olarak görüntülenebilir. Beyin tomografisi pek çok yönteme göre en hızlı tanıyı veren görüntüleme yöntemidir. Beyin tomografisi ışınlar aracılığıyla g...

Beyin Kanseri Ameliyatı

Beyin Kanseri Ameliyatı, (malign) kötü huylu (benign) iyi huylu tümörü bulunan hastaların baş vurduğu cerrahi bir durumdur. Tümörler kafa tası içerisinde büyüyerek bulundukları yere baskı yaparlar. Kava tasına doğru yer bulamayınca beyne doğru basınç yaparlar. Yapılan bu basınç insan vücudunun değişik organlarda ağrı şeklinde belirtiler meyd...

Beyin Uyuşması

Beyin Uyuşması, Beyin uyuşması gün içerisinde kişilerde aniden belirebilir. Beyin uyuşması halk arasında karıncalanma hissi olarak ortaya çıkar. Beyin uyuşması arada bir oluyorsa çok da dikkate alınmamalıdır fakat kısa süreli aralıklar ile olmakta ise mutlaka bir uzman doktora başvurulmalıdır.Beyin Uyuşması ...

Beyin Fonksiyonları

Beyin fonksiyonları, beynin her alanında farklı işlevler olarak yerine getirilir. Beynin sürekli olarak çalıştırılması, beyinde yeni sinir hücrelerinin oluşmasını sağlar. Hatırlamak, yeni düşünceler beyinde yeni bağlantılar kurulmasını sağlar. 1,4 kg gelen insan beyni oldukça karmaşık bir yapının sahibidir. Vücuttaki en yağlı organda beyindi...

Beyin Sarkması

Beyin sarkması, direk olarak beyincik üzerinde meydana gelen bir durumdur. İnsanlarda çok sık karşılaşılmasa bile günümüz toplumunda ara ara görülen bir durumdur. Beyincik üzerinde meydana gelen sarkmalar, insanlarda çok ciddi belirtiler göstererek kişinin günlük hayatının kalitesinde düşmelere neden olmaktadır. Özellikle kişide beyin sarkma...

Beyin İltihabı

Beyin İltihabı, tıp alanında ensefalit anlamına gelir. Zehir, bakteri ve virüs gibi bazı etkenler lenf ile kan yolluyla beyine yerleşmektedir. Beyine yerleşen bu etkenler beyin enflamasyonuna yol açar. Bunun ile birlikte oluşan beyin iltihabı hayati bir süreç taşımaktadır. Bu olay çok ciddi değildir ancak hayati tehlike taşımaktadı...

Kötü Huylu Beyin Tümörü

Kötü huylu beyin tümörü, eski zamanlarda olduğu gibi günümüzde de görülen rahatsızlıklardan biridir. Genellikle sonu ölümle biten bu rahatsızlık, beyinde bulunan tümörün kötü huylu olmasına bağlı olarak tedavi edilememektedir. Fakat çok erken teşhis yapıldığında bu rahatsızlık durdurulabilmektedir. Fakat böyle bir şans olsa bile genellikle i...

Beyin

Beyin, kafa içi boşluğunda bulunan, etrafı üç kat zarla çevrili, rengi beyaza yanın gri tonda olan, sinir sisteminin önemli bir bölgesi ve merkezi konumundaki organdır. Kafatası boşluğu tarafından koruma altında olan beynin büyüklüğü, şekli ve ağırlığı kafatasının şekliyle canlının gelişmişliğiyle alakalıdır. Yetişkin insanda beyin 1300-1800...

Beyinde Araknoid Kist

Beyinde Araknoid Kist, Araknoid kist omur ilik ile beyin arasında bulunan araknoid olarak adlandırılan zarda oluşan kistlerdir. Bu yapı araknoid olarak adlandırılır çünkü yapısı tıpkı örümcek ağı gibidir. Bu kist araknoid zarının bulunduğu her alanda görülebilmektedir ve içinde beyin ve omur ilik sıvısı bulundurmaktadır. Eğer bu zar çift h...

Ara Beyin

Ara beyin, beyin sapının hemen üst kısmında ve beynin tam ortasında konumlanmıştır. İnsan beyni hemen hemen küresel bir şekle sahip olduğu için ortasından ifadesi ile bu küre şeklinin merkezine yakın olan bölge ifade edilmek istenir.Ara beyin, embriyo evresinde beyin gelişimi sırasında ön beyin adı verilen

Yüksek Tansiyon Beyin Kanaması

Yüksek Tansiyon Beyin Kanaması, Beyin içinde bulunan atar damarlardan birinin yıpranması veya yırtılması sonucu, beyin içinde basınç oluşur ve kanama gerçekleşir. Nedeni yıllardır bilinmeyen yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması gerçekleşir. Bu nedenle yüksek tansiyonu olan kişilerin tansiyonlarını sürekli dengede tutmaları gerekir. Çünkü yü...

Beyin Sıvısı

Beyin sıvısı, Omur iliğin ve beynin içerisindeki boşluklarda ve bu yapıları çevreleyen zarların arasında bulunan sıvıya beyin sıvısı denir. Kısaca ismi BOS yani beyin omur ilik sıvısı denir. Normal şartlarda içerisinde miko organizma içermez. Bu sıvı berrak bir sıvı halindedir ve çeşitli katmanlardan oluşan zar yapının içinde kalması ve dış ...

Beyin Damarları

Beyin Damarları, İnsanların vücudunda bulunan en önemli organ beyin damarlarıdır. Beyin damarı kafatası içerisinde bulunan ve sinirsel olan bir organdır. Şekil olarak yüzeyi çıkıntılı ve aynı zamanda iki yarım küreden oluşmaktadır. Kafatası ve beyin arasında üç katlı bir zar bulunmaktadır. Beyinde bulunan bu zar olası darbelere ve sarsı...

Sol Beyin

Sol Beyin, Bedenimizin yöneticisi olarak nitelendirebileceğimiz en önemli organımız beyin, genelde bir bütün de olsa sağ ve sol beyin olarak farklı görevlere sahiptirler.Sol Beyin Görevleri Nelerdir? Sol beyin konuşma ve duyguların durumunu içinde bulundurması ...

Beyin Nöronları

Beyin nöronları, vücudumuzdaki salgı bezlerine, kaslara ve organlara bilgiler göndererek onların çalışmalarını kontrol eden sinir sistemi hücrelerine nöron denilir. Nöronların bir çoğu beynin dış kabuğunda, yani gri cevher denen yerde bulunur. Beyin içinde 100 milyardan fazla nöron olduğu söylenmektedir. Bir mm küp ...

Beyin Krizi

Beyin krizi, çağın en büyük hastalıkları arasında gösterilir. Kanser ve kalp rahatsızlıkların ardından ölümle sonuçlanan 3. büyük bir hastalıktır. Beyin krizi, orta ve ileri ki yaş gruplarında görülen bir hastalık çeşididir. Bu hastalık ölümle sonuçlanmasına rağmen önlenebilir yapıya sahiptir. Beyin krizi beynin herhangi bir bölgesinde kansı...

Beyin Cinsiyeti

Beyin cinsiyeti, Cinsiyetten bağımsız hormonların etkisiyle oluşan bu yapı öğrenme sisteminde empati kurmaya, 3 boyutlu düşünmeye, işitmeden ayrıntılara kadar bütün bu özellikler dişi ve erkek beyni yapısını ortaya koymaktadır. Bazılarına göre testosteron hormonu beynin cinsiyeti ne olduğunu belirliyor ve oranı arttıkça beyin erkekleşiyor...

Bebeklerde Beyin Felci

Bebeklerde Beyin Felci, Bebeğin doğumunu takip eden ilk 1 ay içerisinde, bebek emme ile ilgili sıkıntı yaşayıp emmede güçlük çekiyorsa, sürekli hiçbir tepki vermeden yatıyorsa, ve hiç bir şeye ilgisi yoksa tıbbi adı "serebral Palsi" olan beyin felci durumundan şüphe duyulması gerekir. Bu çocuklarda durum ne kadar erken fark edil...

Talamus

Talamus ; Diensefaloya ait olan bir parçadır. Duyulardan koku hariç, diğer tum duyu organlarının uyarılarının giriş kapısı olarak kabul edilir.Bilnçli davranışlar ve hareketler talamustan sorumludur.Her türlü uyarıya karşı filtre görevi görmektedir. Bu şekilde konsantre olma olayı, iyi bir şekilde gerçekleşmektedir. Duyma...

Beyin Anatomisi

Beyin anatomisi, Hayatımızın her anında, her dakikasında beynimizi kullanırız. Fakat çok az insan beynin işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Genelde bu bilgiler de kulaktan dolma oldukları için genelde çok fazla şey doğru olarak bilinmez. Beynimiz sayesinde bütün duyu organlarımızı çok rahat bir şeklide kullanırız. Birçok araştırmalara rağme...

Beyin Biyopsisi

Beyin Biyopsisi, Beyin insan için en önemli organlardan biridir. Omurilik ismi verilen alan ile birlikte sinir sistemini oluşturmaktadır. Ayrıca kendi içinde birçok küçük merkezlere ayrılmaktadır. Aylılan bu merkezler yaşamın devamında çok çok önemli olan solunum ve dolaşımdan tüm duyuların merkezlerine kadar iner her türlü birbirinde...

Beyin Baloncuğu

Beyin baloncuğu, özellikle çocuklar olmak üzere insanlarda sık karşılaşılan bir durumdur. Bu problem insanlarda genellikle kendiliğinden oluşan bir hastalıktır. İnsanlarda doğuştan olmayan bu rahatsızlık, genellikle beyin damarları üzerinde oluşum göstermektedir. Beyin damarları üzerinde oluşum gösteren baloncuklar, damarların kas tabakasını...

Beyin Uru

Beyin uru, bir diğer adıyla beyin tümörü olarak tanımlanan ur, birincil ve ikincil olarak kategorilere ayrılır. Birincil olarak değerlendirilen urlar habis kanserli ya da iyi huylu olabilir. İkincil urlar ise vücudun başka bir bölümünde gerçekleşmiş kanserlerin beyne yayılmasıyla ortaya çıkar. Beyinde ur, her yaş grubunda görülebilir. A...

Sol Beyin Özellikleri

Sol beyin özellikleri, sözel olarak İsimlendirilmesi, tasvir etmesi ve tanımlaması gibi kelimeler kullanılmaktadır. Analitik Şeyleri basamak basamak ve parça parça düşünmektedir. Sembolik olan Herhangi bir şeyi ifade ederken kullanılmaktadır. Soyut olan Küçük bir parça bilgi çıkarılabilmekte ve onu, tüm resmi tamamlamak için k...

Beyinin Görevleri

Beyinin görevleri, Beyin, iki yarı küreden oluşan ve kafatası içerisinde yer alan ve girintili çıkıntılı yapıya sahip olan bir organımızdır. Beynindeki bu kıvrımlar, girinti ve çıkıntılar beyin yüzey alanını daha geniş tutarak, daha fazla sinir hücresi almasına imkan vermesi içindir. kafa tasından itibaren dıştan içe doğru beyni incelediğimi...

Beyin Yaşı Testi

Beyin yaşı testi; Beyin yaşı testinizi hiç hesapladınız mı? Yaşam şeklimiz yaptığımız şeyler alışkanlıklarımız tarzımız genlerimiz ve tükettiklerimiz bizim sadece fiziksel görünüşümüzü değil zihinsel sağlığımızı da etkileyen faktörler içinde yer alıyor. Bedenini kaç yaşında olursa olsun bu şartlara göre belirlenen beyin yaşı alzhimer gibi ra...

Beyin Travması

Beyin travması, beyin hücrelerini koruyan kafatasının çeşitli sebeplerden dolayı kırılması veya darbe alması sonucunda beyin hücrelerinin zarar görmesine denir. Tıp dilindeki adı concussinc olup kalıcı hasarlara neden olabilecek tehlikeli bir durumdur. Genellikle trafik kazaları sonucu görülebilen beyin travmaları kemik doku ve...

Beyin Jimnastiği

Beyin jimnastiği, birden fazla kişinin bir araya gelerek bir konu hakkında fikirlerini tartışmadan açıklayarak, birbirleriyle fikir teatisinde bulundukları, bireyin yaratıcı düşünme gücünü geliştiren bir öğretme tekniğidir. Beyin Jimnastiği, tıpkı vücudumuzun herhangi bir yerinde için yaptığımız bir egzersiz olarak kabul edebili...

Beyinde Ur

Beyinde Ur, Beyinde ur(tümör) Her cins insanda kadın ve erkek de eşit oranda görüldüğü bilinmektedir. Beyin uru kafatası içerisinde oluşan ve kendiliğinden büyüyen ve ileri aşamalarda kişinin beynine baskı yaparak insan sağlığını olumsuz etkileyen tümörlerdir. Beyinde oluşan ur daima büyüyerek ve aynı zamanda kütleleşerek...

Beyin Sarsıntısı

Beyin sarsıntısı, beynin olağan işleyişini değiştiren travmatik beyin yaralanması olarak tanımlanabilir. Bu etkiler genellikle geçici olur. Konsantrasyon sorunları, baş ağrısı, denge ve koordinasyon sorunları, yargı ve hafızayla ilgili sorunlar beyin sarsıntısı sonrası görülebilir.Beyin sarsıntısı en fazla başa alınan dar...

Beyin Emarı

Beyin Emarı; hastanın beyninde olan metabolitlerin beyne dağılımını ve miktarını ölçerek belirleyen manyetik rezonans ölçmeye yarayan bir yöntemdir. Yani kısacası MR olarak tıp dilinde söylenir. Beyi emarı hastanın beyninde oluşan kist ve kitlelerin ayırımında yani abse, tümör, ur, habis, demiyelinizan hastalık olarak ne olduğunu ayırt etme...

Beyin Yıkama

Beyin yıkama: Bireyi, dünya görüşüne ve kendine özgü düşüncelerine yabancılaştırmak, görüş ve düşüncelerini başkalaştırmak anlamına gelen, Türkçe Dilinde bir deyimdir. Beyin yıkama ya da diğer bir değişle zihin kontrolü, çıkarcı bireylerin, kendi çıkar amaçları için isteklerini, başkalarını sistemli bir biçimde ahlaki olmayan metotlarla...

Beyin Kanaması

Beyin kanaması, kontrol edilemeyen ya da önlem alınamayan hipertansiyon, baş bölgesine alınan sert bir darbe, beyin arterinde yer alan damarlarda zayıflık gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek ciddi bir rahatsızlıktır. Bu gibi nedenlerden dolayı bölgeye zaman geçtikçe kan toplanmasına bağlı olarak, damar bozukluğu, anevrizma, kanam...

Beyin Metastazı

Beyin metastazı tıbbi anlamda beyin dışarısında bulunan doku ve organlarda gelişen kanserli tümörün beyin hücrelerine dağılması ve beyinde tümör oluşturması anlamına gelmektedir. Bu türdeki kanserli tümörlere sekonder yani ikincil tümör adı verilmektedir. Beyinde rastlanan tümörlerin yarısından çoğu beyin metastazı ile oluşmuş ol...

Beyin Kanseri Evreleri

Beyin kanseri evreleri, Beyin kanseri çok tehlikeli ve sonucu hayati tehlike arz eden bir durumdur. Beyinde iyi huylu veya kötü huylu olarak adlandırılan 2 tür tümör vardır. İyi huylu tümörler çoğu zaman bulunduğu yerden temizlenebilen ve ameliyatla alınabilen tümörlerdir. İyi huylu tümörler tedaviye çoğu zaman cevap verirken kötü huylu tümö...

Beyin Kanaması Felç

Beyin Kanaması Felç, Günümüzde en sık rastlanan ve ciddi bir hastalık olarak olarak karşımıza çıkmaktadır. En önemli organlarımızdan biri olan beynimizin içinde bulunan damarlardan birinin yıpranması veya yırtılması sonucu burada kanama başlar ve akan kan bir yere gidemediği için kafa içinde baskı yaparak burada pırtı oluşumuna sebebiyet ver...

Beyin Tümörü

Beyin Tümörü, beyindeki hücrelerin anormal ve düzensiz, kontrolsüz bir şekilde büyümesi olarak tanımlanabilen bir kanser türüdür. Asıl olarak tümörler kansere neden olan kötü huylu ve kansere neden olmayan iyi huylu tümörler olarak ikiye ayrılmaktadır. Beyin tümörüne neden olan tümör ise kötü huyludur. Ayrıca tümörler, beyine ...

Beyin Hastalıkları

Beyin hastalıkları; vücudumuzun en önemli organı beyindir. Beyinde görülen çeşitli hastalıklar vücudumuzun başka bir bölgesinde hasar oluşturma olasılığı yüksektir.Beyin iltihabı: Merkezi sinir sisteminin virüslerden ileri gelen hastalıklarına ansefalit denir. Bu hastalıklar ateş, ense sertliği ve şiddetli ...

Beyin Felci

Beyin felci, herkesin bildiği inme denilen rahatsızlıktır. Bunun sebepleri arasında en önemli etken boyun ve beyin damarlarında oluşan şişlikler gelir. Çocukların küçük yaşlarında bile sakatlanmasına yol açan önemli bir rahatsızlıktır. Beyin felci beyne gerektiği kadar oksijen gitmediği zaman meydana gelir. Hem yetişkinlerde, hem de bebekler...

İyi Huylu Beyin Tümörü

İyi huylu beyin tümörü: Beyindeki hücreler anormalleşerek büyür ve gelişirler bunun sonucunda iyi yada kötü huylu tümörler oluşur. Beyindeki tümörler kafatası içerisinde büyürler ve beyinde baskı oluşur. Büyüdükleri ve baskı yaptıkları bölgede belirtiler oluşur. Tümörün tedavisi vardır. Ameliyatla alınabilir. İyi huylu tümör ışın ile yok edi...

Beyin Sinirleri

Beyin sinirleri; İnsan vücudunda beyin karmaşık bir yapıya sahip de görünse, organlar içerisinde en önemli ve ciddi görevleri bulunana bir organdır. Beyin sinirleri ise vücuttaki uzuvların düzgün çalışmasını ve bütün vücuda sinir sistemi gibi mesajları iletmektedir. Beyin sinirlerinde meydana gelen bir travma, içsel bir rahatsızlık v...

Çocuklarda Beyin Tümörü

Çocuklarda beyin tümörü; beyin tümörleri, beyindeki dokuların anormal gelişimi sebebiyle oluşmaktadır. Beyin tümörlerinin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Fakat genetik faktörler, çevre kirliliği, dengesiz beslenme, radyasyona maruz kalma gibi nedenlerden dolayı olduğu düşünülmektedir. Çocuklarda beyin tümörü tedavi edilmez ise nörolojik h...

Sağ Beyin

Sağ Beyin, Beyin üç katlı zar ile kaplıdır. Beyin de bulunan bu üç katlı zar dıştan içe doğru yer almaktadır.  Beyin de yer alan bu zarlar örümcek zar, sert zar ve ince zar olarak adlandırılmaktadır. Sert zar koruyucu görevindedir. İnce zar kan damarı bakımından zengin olduğu için beyni beslemektedir.  Beyni sarsıntılarda...

Beyin Ölümü

Beyin ölümü, beynin tamamı, beyincik ve diğer hayati merkezlerin bulunduğu beyin sapı bölgesinin fonksiyonlarının geri dönüşü olmayacak şekilde kaybolması ve mutlak ölümle sonuçlanan süreçtir. Beyin ölümü gerçekleştiğinde hastanın sadece kalbi atar. Yani kalp atışları ve nabız dışında yaşamsal bir bulgu vermez. Vücuttaki yaşamsal fonksiyonla...

Beyin Yorgunluğu

Beyin Yorgunluğu, Günlük hayatın zorlu yaşam koşulları içinde işinize ve evinize konsantre olamamak, sağlıklı kararlar verememek, unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi durumlardan şikayetçi iseniz beyin yorgunluğunuz var demektir. Çocuklarınız ile ilgili gelecek kaygıları, kullandığımız dijital cihazların vermiş olduğu rady...

Baş Ağrısı Beyin Kanaması

Baş Ağrısı Beyin Kanaması: Baş ağrısı toplumda çoğu insanın şikayetlerinin başında gelir. Baş ağrısı Fakat baş ağrısı uzun süreli oluyorsa ve aniden başlıyorsa bu baş ağrısına dikkat etmek gerekir. Çünkü şiddetli ve uzun süren baş ağrısı beyin kanamasının işareti olabilir. Beyin kanaması sinsice yaklaşır ve istenmeyen sonuçları meydan...

Beyin Sistemi

Beyin sistemi: İnsan hayatını tamamen elinde bulunduran beyin, karmaşık bir yapıya sahiptir ve bu yapı içerisinde milyarlarca sinir sistemi bulunmaktadır. Bu yapı ve bu yapının içindeki sistemler devamlı birbirleriyle bağlantı halindedir. Bir tek hücrenin bile uzantıları bulunmakta ve bu sistemler yardımıyla diğer hücrelere iletişime geçe...

Beyin Dalgaları

Beyin dalgaları, oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan insan beynini daha ilginç hale getirmektedir. Beyinde gerçekleştirilen zihinsel aktivitelere göre bir takım frekanslar bulunmaktadır. Bu elektrik sinyalleri ancak alıcılar sayesinde ölçülebilir ve açığa çıkan bu sinyallere bilim dünyasında beyin dalgaları adı verili...

Beyin Pili

Beyin Pili; vücutta istemsiz hareket bozukluklarına neden olan bazı nörolojik hastalıklarda uygulanan başarılı bir tedavi yöntemidir. Parkinson hastaları sadece beyin piliyle hayata bağlanırlar. Parkinson hastaları ayakkabılarını bağlayamaz, düğme bile ilikliyemezler onları ama beyin pili ameliyatı ile eski sağlıklı hayatlarına tekrar...

Beyin Yapısı

Beyin Yapısı: İnsan vücudunda merkezi sinir sisteminin en önemli bölümü beyindir. Kafatası kemikleri içinde, ortalama ağırlığı erkeklerde 1200-1350 gr, kadınlarda 1000-1250 gr ağırlığında, yüzeyi ise yaklaşık olarak 2000-2100 cm2 olan bir organımızdır.Beynin büyük yada küçük olması zeka konusunda kesin bilgi vermez. Zekanın; beyin yüzey...

Beyin Geliştirme

Beyin geliştirme:Kullanılan organların daha çok geliştiği ama kullanılmayan organların daha az geliştiği bilimsel bir kaynaktır. Sağlakların sol ellerini ve ayaklarını, solakların da sağ el ve ayaklarını kullanma özelliklerinin kısıtlı olması buna en güzel örneği teşkil etmektedir. Beyin her ne kadar karmaşık bir yapı gibi görünse de işleyi...

Beyin Fıtığı

Beyin Fıtığı, 1891 yılında Hans Chiari tarafından beyinciğin bulunduğu posterior kranial fossa yapılarının Omuriliğin iç kısmına doğru değişik halde yer değiştirmesi ve fıtıklaşması sonucu tanısı konulan ve yaygınlaşan bir hastalıktır. Beyin fıtığı, beyincik bulunduğu kemik odasının ona dar gelmesi sonucu çıkabildiği...

Beyin Ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi, İlgi Alanları, beynin veya omurilik dokusunun içinden kaynaklanan ya da ona dışarıdan baskı yaparak sorun oluşturan tümörlerdir. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanlık alanları Beyin Tümörleri; Beyindeki kanser, herhangi bir dokuda oluştuğu gibi seyreder. Bilindiği gibi ...

Vertigo

Vertigo, Latince'de ''dönmek'' fiilinden gelmektedir ve baş ve davranış duyusunun kaybolması manasına gelmektedir. Vertigo bir hastalık değil aksine bir sağlık sorununun belirtisidir. Millet arasında çok fazla görülmektedir. Bu hastalık kişiyi yataktan kalkamaz duruma getirebileceği benzeri hafifçe bir göz kararması, vertigo şikayeti, k...

Beyin Tümörü Çeşitleri

Beyin tümörü çeşitleri, beyinde meydana gelen tümörler birincil (primary) ve ikincil (scondary) olmak üzere iki grupta incelenir. Birincil olan beyin tümörleri, kötü huylu yani kanserli tümörler ya da kanserli olmayan tümörler olarak gelişebilir. İkincil beyin tümörleri ise vücudun herhangi bir alanında meydana gelen kanserli hücrenin b...

Beyin Gücü

Beyin Gücü, özellikle insanın kendi hayatı için çizdiği yolu, yaşantısında yaptıklarını ve yapacaklarını, kendisi için çizmiş olduğu yolu, planladıklarını ve yapmadıklarını kısacası hayatına bir yön vermesine, aldığı bütün kararlarına, duygu, algı ve düşüncelerinin hepsine beyin gücü ile karar vermektedir. Çünkü insanoğlu için beyin gücü yaş...

Beyin Kanseri

Beyin Kanseri, bu zamana kadar tanı bakımından en tehlikeli kanser türlerinden biridir. Bunun nedeni ise beynin önemli bir organ olması ve beynin işlevini yitirmesini neden olan tehlikeli bir hastalık olmasıdır. Şimdi size bu konu hakkında detaylı bir bilgi vereceğim ama ondan önce kanser hakkında ön bilgi tarzında bir bilgi vermek istiyorum...

Beyin Hücresi

Beyin Hücresi, değişik türdeki tüm beyinler iki hücre sınıfından oluşur. Bunlar glial hücre ve nöronlardır. Çeşitli tiplere ayrılan glial hücreler, birçok hayati görevleri yerine getirirler. Bu görevler arasında metabolik destek, yapısal desteklik, gelişime klavuzluk etmek ve yalıtım gösterilebilir. Buna karşın nöronlar genellikle beyindeki ...

Beyin Damar Hastalıkları

Beyin Damar Hastalıkları: Beyindeki damarların çeşitli patolojik durumlar sebebi ile tıkanması, daralması veya yırtılarak kanın damar dışına akması sonucu oluşan hastalıklardır. Beyin damarlarının tıkanması ve daralması ile oluşan duruma iskemik beyin damar hastalığı denir. Damarın yırtılarak kanın beyin içine akmasına beyin kanaması denir. ...

Beyin Sağlığı

Beyin sağlığı, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, sözünden de anlayabileceğimiz gibi beyin sağlığı beslenme alışkanlıklarıyla doğru orantılıdır. İyi ve dengeli beslenir isen beyin sağlığını da korumuş olursun.Düzensiz ve kötü beslenir isen beyin sağlığından olursun. yani kısaca yediğimiz, içtiğimiz şeyler beslenme alışkanlıklarımız beyin sa...

Baş Ağrısı Beyin Tümörü

Baş Ağrısı Beyin Tümörü, Türk halkının yaklaşık yüzde ellisi yaşamlarının büyük bir döneminde baş ağrısından şikayet etmektedirler. Doktorlar ise çok sık tekrarlayan baş ağrısının beyin tümörlerinde görülmekte olan en önemli belirti olduğunu açıklayarak hissedilen bu ağrıların göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemiştir. Genellikle g...

Beyin Anevrizması

Beyin Anevrizması, beyinde olan atardamar duvarındaki zayıflama nedeniyle oluşan balonlaşmadır. Daha çok damarlardaki çatallanma olan bölgelerde görülür. Balonlaşan yapının damarlara nazaran dayanıksız olması, yırtılarak beyinde kanamaya yol açarak yaşamsal tehlike oluşturabilir. Beyin anevrizması doğuştan damarlardaki gelişme bozukluğundan ...

 

Beyin Ödemi
4 Evre Beyin Tümörü
Beyinde Leke
Beyin Küçülmesi
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyinde Kireçlenme
Beyin Tümörü Evreleri
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Hipoksik Beyin
Beyin Kanaması Ameliyatı
Doğuştan Beyinde Kist
Beyin Sapının Görevleri
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyin Lobları
Beyin Ameliyatı Sonrası
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Bebeklerde Beyinde Kist
Beyinde Sıvı Birikmesi
Çocuklarda Beyin Kanaması
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Beyinde Kitle Ameliyatı
Beyinde Lezyon
Beyin Zonklaması
Beyin Baloncuk Ameliyatı
Beyin Tümörü Ameliyatı
Beyin İlaçları
Beyinde Kitle
Beyin Sapı Ameliyatı
Beyinde Baloncuk
Popüler İçerik
Beyin Ödemi
Beyin Ödemi
Beyin ödemi, beyin hücreleri arasında sıvı toplanması veya beyin ödemi su ve sodyum içinde ki artma sebebiyle beyin hacminin büyümesi olarak da ifade ...
4 Evre Beyin Tümörü
4 Evre Beyin Tümörü
4. Evre beyin tümörü: Beyin tümörü kafatası içerisinde bulunan beyinde hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda oluşmasıdır. Beyinde ano...
Beyinde Leke
Beyinde Leke
Beyinde leke, genellikle beyaz renk olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Günümüzde gittikçe görülme sıklığı daha da artan bu rahatsızlık, özellikle ya...
Beyin Küçülmesi
Beyin Küçülmesi
Beyin küçülmesi, sadece ülkemizde değil dünyada sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikler yaşı ilerlemiş olan ve yaşlı grubuna giren insanlarda bu has...
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin ameliyatı sonrası ödem, Deri ve diğer dokular arasında hücrelerin fazla su tutması neticesinde oluşan şişliklere ödem denilir. Ameliyat sonrasın...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Beyin Ödemi
4 Evre Beyin Tümörü
Beyinde Leke
Beyin Küçülmesi
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019