Beyin Bölümleri

Beyin bölümleri, beyin kafatasımızın içinde bulunan ve iki bölüm halinde olan organdır. Beyin girintili ve çıkıntılı bir yapıdan oluşur. Bu yüzden daha geniş bir alana sahiptirler. Beynimiz iç ve dış bölüm olmak üzere iki bölümden oluşur. Beynin iç bölümü beyaz, dış bölümü ise boz renktedir. Dış kısmı sinir hücreleri ile kaplıdır. Boz renkli bu dış dokunun altında sinir hücreleri yani aksonlar bulunmaktadır.
Bu kısma da ak madde adı verilir. Beynin iki kısmını birbirine bağlayan ak maddeden yapılan iki köprü bulunmaktadır. Bunlara ise beyin üçgeni ya da nasırlı cisim denilir. Beyin anatomik olarakta 3 temel bölümden oluşmaktadır. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin adını alan bu bölümler birbirleri ile ilişkili olduğu gibi her birinden bağımsız görevleri de vardır. Bu bölümleri daha detaylı inceleyelim.

Beyin Bölümleri

Ön Beyin: Ara beyin ve uç beyin olmak üzere iki bölümden oluşur. Burası insan beyninin en çok göze çarpan bölümü ve en büyük kısmıdır.

Uç Beyin: Beynin diğer bölümlerini üstten kapatan bölümdür. Uç beyin önden arkaya doğru uzunlamasına yarıkla birbirinden ayrılıp, küreden meydana gelmiştir. Beynin bölümlerini birbirine bağlayan üstten nasırlı kısım, alttan beyin üçgeni denilen bağlarla bağlanmıştır. Bu bağlara akson denilir. Ön beyinden bir parça alındığında iç kısımda ak madde, dış kısımda ise boz maddeler bulunur. Bu boz maddeden oluşan bölüme beyin kabuğu denmektedir.
Boz madde nöronlarının gövdesinden, ak madde ise aksonların demeklerinden meydana gelmiştir. Bu beyin yarım kürelerinin ak maddesinin içinde boz maddeden yapılmış kütlelere rastlanılır. Bu kütleler beyin kabuğuna yani kortekse giren ve çıkan impulsların iletimlerini yapar. Beyin kabuğu öğrenme, hayal kurma, hafıza, değerlendirme, yazma, konuşma, bilinçli düşünme, istemli hareket ve çağrışım gibi olayları oluşumunda etkilidir. Yani duyu organlarının kontrol merkezidir.

Ara Beyin: Ön beynin hipofiz bezi, talamus ve hipotalamusun arka bölgelerini de içine alan kısıma denir.

Talamus: Kokular hariç beyin kabuğuna giden duyuların dağılma ve toplanma merkezi olarak görev alır. Omurilikten ve beynin alt bölümünden gelen sinirlerle ön beynin duyu merkezine giden sinirler talamusdan geçer. Duyu impulslarını beyin kabuğuna iletmeden önce burada çirkin ya da güzel, hoş ya da kötü gibi sınıflandırmaya tabî tutulur.

Hipotalamus: Dokuların ve iç organların kontrol merkezine denir. Bu işlemi ancak hipofiz bezinin çalışmasını denetleyerek yapabilir. Bütün bu olayların hepsi vücut içi dengesinin yani homeostasinin salgılanmasıyla gerçekleşir.

Hipotalamusun Başlıca Görevleri
  • Uyku düzenini sağlar.
  • Vücut sıcaklığını dengede tutar.
  • Vücudun su dengesini ayarlar.
  • Yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenler.
  • Korku, heyecan, öfke ve kan basıncı gibi durumlarda oluşur.
Orta Beyin: Arka beyin ile ön beyin arasında kalan bölüme denir. Burada bazı işitme ve görme reflekslerine ait merkezler vardır. Fazla ışıkta göz bebeklerinin küçülmesi veya az ışıkta genişlemesi ile birkaç kulak refleksleri orta beyin tarafından gerçekleşir.

Arka Beyin: Bu bölüm omurilik ve beyincik olmak üzere iki bölümden oluşur.

Beyincik: Omurilik soğanının üzerinde, beynin arka alt kısmında bulunan bölümdür. Ortasında bir merkez ve bu merkezden ve bu merkezin yanlarında iki küreden oluşmuştur. Beyinciğin kabuk kısmı nöron görevlerinin oluşturduğu boz maddelerden yapılmıştır. Bu boz maddenin iç kısımlarında nöron aksonlarından oluşan ak madde yer alır. Beyincik, karmaşık kas hareketlerinin düzenlenmesini, vücudun dengelenmesini ve vücudun çizgili kas faaliyetlerinin düzenli olmasını sağlar. Eğer beyincik zedelenirse kas hareketleri de düzensizleşir. Örneğin alkol beyinciği de etkilediği için sarhoş insanlar dengelerini sağlayamazlar. Bebeklerin ise ayağa kalkıp dengede durmaları ve yürümeleri için beyinciğin gelişmesi gereklidir.

Omurilik Soğanı: Beyinciğin alt kısmında, pons yani varol köprüsü ve omurilik arasında bulunur. Omurilik soğanına son beyinde denir. Bir kesinti alıp incelendiğinde içte boz madde, dışta ise ak madde görülür. Ak madde sinir hücrelerinin aksonlarından, boz madde ise sinir hücrelerinin gövdesinden oluşur. Beyinden vücuda giden sinirler buradan çapraz yaparak geçerler. Bu nedenle beynin sol tarafı vücudun sağ tarafını, beynin sağ tarafı ise vücudun sol tarafını kontrol eder. Omurilik soğanın da boşaltım, solunum, sindirim ve dolaşım gibi olayların düzenlendiği merkezler vardır. Ayrıca karaciğerde şeker ayarlaması, metabolizma ve kalp atış hızı da buradan kontrol edilir. Yutma, soluma, çiğneme, öksürme, kusma, hapşırma, yutkunma gibi vücut işi reflekslerinde kontrol edildiği merkez noktası omurilik soğanıdır. Bu merkezlerden dolayı, hayatsal önemi olan omurilik soğanına hayat düğümü denilir. Yani bir omurilik zedelenmesi ölüme bile neden olabilir.

Omurilik: Omurilik, omurilik soğanından başlayıp aşağı doğru uzanan, silindir şeklindeki merkezi bölüme denir. Beynin yapısından farklı olarak; dışı ak madde, içi ise boz maddeden yapılmıştır. Beyinde olduğu gibi omurilikte de beyin ile omurilik sıvısı ve üç zar bulunur. Yetişkin bir insanda omurilik ortalama 45 cm uzunluğunda ve 1 cm çapındadır. Omurilik, beyinden vücut organlarına giden ve beyne gelen uyarıları iletir.

Beyin Bölümleri Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

0 Yorum Yapılmış "Beyin Bölümleri"
Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Beyinde Leke
Beyinde leke, genellikle beyaz renk olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Günümüzde gittikçe görülme sıklığı daha da artan bu rahatsızlık, özellikle yaşlılarda meydana gelen bir durumdur. Ortaya çıktığı andan itibaren yavaş yavaş insanlarda ciddi raha...
4 Evre Beyin Tümörü
4. Evre beyin tümörü: Beyin tümörü kafatası içerisinde bulunan beyinde hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda oluşmasıdır. Beyinde anormal ve hızlı bir şekilde büyüyen tümör kişide beyin tümörü veya beyin kanseri olarak adlandırılan v...
Beyin Ödemi
Beyin ödemi, beyin hücreleri arasında sıvı toplanması veya beyin ödemi su ve sodyum içinde ki artma sebebiyle beyin hacminin büyümesi olarak da ifade edilebilir. Hastalık ile ilgili belirti çok azdır ya da yoktur denilebilir. Fakat durum ciddileştiği...
Beyinde Pıhtı Atması
Beyinde pıhtı atması, beyinde tıkanmaya neden olabilir. Bu hastalığın sonucunda hastada felç durumu olabilmektedir. Beyinde pıhtı atması semptomları kan pıhtısı atması nedeniyle tıkalı olan damarın boyutuyla ve etkilenen beyin bölgesine göre değişmek...
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin ameliyatı sonrası ödem, Deri ve diğer dokular arasında hücrelerin fazla su tutması neticesinde oluşan şişliklere ödem denilir. Ameliyat sonrasında oluşan ödem,vücudun gösterdiği dışa dönük bir belirtisidir. Bu ödemlerin olma nedenleri beslenme ...
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyinde Kan Pıhtılaşması; Herhangi bir sebeple kan çıkışı meydana geldikten daha sonra kan akışını engellemek kan kaybını önleyebilmek için meydana gelen jel biçimindeki kan peltesidir. Bu işlem normalde vücudun sigortasıdır; fakat, beyinde kan p...
Beyin Küçülmesi
Beyin küçülmesi, sadece ülkemizde değil dünyada sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikler yaşı ilerlemiş olan ve yaşlı grubuna giren insanlarda bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Beyim küçülmesi, aslında birçok zaman hastalık olarak karşımıza çıkmaktadı...
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyinde Damar Genişlemesi, kişide birden bire meydana gelen şiddetli bir baş ağrısıyla kendini gösteren bir rahatsızlık olmasının yanı sıra halk tarafından ise pek bilinmemektedir. Beyinde gelişen damar tıkanıklıkları hak arasında inme adı verilen...
Beyin Tümörü Evreleri
Beyin tümörü evreleri: kişinin yaşam sürecini ve tedavisini belirlemektedir. Beyin tümörü kafatası içerisinde fakat beyin dokusu dışında gelişen tümörlerdir. Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek kafatasına baskı yapmaktadır. Beyin tümörleri ...
Beyinde Kireçlenme
Beyinde kireçlenme, özellikle yaşı ilerlemiş olan insanlarda meydana gelen bir durumdur. Yaşlı insanlarda son derece yaygın bir şekilde meydana gelen bu durum birçok kişide gizliden gizliye vardır. Fakat bazı insanlarda meydana gelen beyin kireçlenme...
Doğuştan Beyinde Kist
Doğuştan beyinde kist, Beyin ve omuriliğin çevresinde bulunan bir zar bulunmaktadır. Bulunan bu zara mikroskop altında bakıldığı takdirde örümcek ağına benzer bir görüntü görülür. Bundan dolayı buradaki zara araknoid yani doğuştan beyinde kist adı ve...
Beyin Sapının Görevleri
Beyin Sapının Görevleri, Beynin alt kısmında bulunan, kafa sinirleri yolu ile boyun ve yüzün motor ve duyusal hareketlerini sağlayan yeridir. Beyin sapını incelediğimiz de omuriliğin beynin içine doğru yerleşmiş bir uzantısı gibidir. Beynin ilk oluşa...

Beyin Ameliyatı Sonrası

Beyin ameliyatı sonrası, Beyin ameliyatı olası trafik kazalarında, beyin damarlarının hasar görmesi ve beyinde oluşabilecek tümörde cerrahi müdahale gerçekleştirilebilir. Bu ameliyatta hasta hazırlanır, saçları kesilerek kafatasını açara...

Hipoksik Beyin

Hipoksik beyin; Beynin normal olan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sürekli olarak ihtiyaç duyduğu oksijenin yokluğu durumlarında meydana gelir. Hipoksik beyin, kişide oksijenin kısmen yokluğunu ifade etmektedir. Kişilerde oksijenin y...

Beyinde Lezyon

Beyinde lezyon, hayati önem taşıyan organlardan biri beyindir. Beyin lezyonu, beynin herhangi bir bölümünde yıkım ya da hasar nedeniyle oluşan anormal dokulara verilen addır. Travma, beyin dokusunda iltihap gibi pek çok neden beyinde lezy...

Beyin Kanaması Ameliyatı

Beyin kanaması ameliyatı, beyin kanaması ameliyatı konusuna başlamadan önce, tıbbi açıdan beyin kanamasının tanımı ile başlayalım konumuza. Beyin kanaması, beyni besleyen damarların birisinden veya birkaç tanesinden çeşitli...

Beyinde Kitle Ameliyatı

Beyinde kitle ameliyatı, beyinde oluşan kitlenin kötü ve iyi huylu tümör oluşumunda başvurulan cerrahi işlemdir. Hastanın tedavi süreci ve ameliyat oluşumuna hastalığın seyrine, tümörün çeşidine ve tümörün büyüklüğüne göre değişmektedir....

Beyinde Damar Yumağı

Beyinde damar yumağı, insanlarda yavaş yavaş oluşan hastalıklardan biridir. Son derece ciddi rahatsızlıklara neden olabilecek olan bu hastalık, dikkat edilmediğinde çok önemli riskler doğurur. Çünkü beyinde oluşan damar yumaklarında kanama ris...

Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm

Akciğer kanseri beyin metastazı ölüm; oranı çok yüksektir. Akciğer kanserinden beyne metastaz olmuşsa kanser dördüncü evreye geçmiş demektir. Hasta genellikle gelişen komplikasyonlardan dolayı yaşamını yitirmektedir. Akciğer kanseri beyin meta...

Beyinde Sıvı Birikmesi

Beyinde sıvı birikmesi; Tıp dilindeki adıyla hidrosefali hastalığı beyin içerisinde ve etrafında olması gerekenden daha fazla sıvı birikme durumuna denir. Tıpta olan gelişmeler sayesinde artık kolay bir şekilde tedavisi yapılabilmektedir. B...

Bebeklerde Beyinde Kist

Bebeklerde beyinde kist; bu hastalık genelde anne karnında olmaktadır. Hamileliğin erken döneminde beyinde meydana gelen kistik genişlemedir. Bu kistik yapılar beyin omurilik sıvısının dolaştığı sistemle ilgili değildir, hidrosefaliden daha fa...

Beyin Lobları

Beyin lobları,Vücudumuzda yer alan sinir sistemini idare eden temel organdır. Baş kısmında yer alan beyin, vücudumuzun en karmaşık organıdır. Fizyolojik olarak beynin fonksiyonu vücudun diğer bütün organlarının merkezi kontrolü sağlamakta...

Düşme Sonucu Beyin Kanaması

Düşme Sonucu Beyin Kanaması, önlem alınamayan düşerek sert bir zemine çarpma sonucunda, beyin arterindeki damarlarda oluşan zayıflamaya bağlı olarak bu bölgeye zamanla kan birikmesi sonucunda meydana gelir. Düşme sonucu oluşan beyin kanamasınd...

Beyin Zarları

Beyin Zarları, tıp dilinde diğer adı "meninks" ismi verilen beyin zarlarının görevi özellikle beyin ile omuriliği korumaktır. Üç tabakadan meydana gelen beyin zarlarının en dışta kalan tabakasına sert zar (duramater), ortada mevcut olan ikinci...

Beyin

Beyin, kafa içi boşluğunda bulunan, etrafı üç kat zarla çevrili, rengi beyaza yanın gri tonda olan, sinir sisteminin önemli bir bölgesi ve merkezi konumundaki organdır. Kafatası boşluğu tarafından koruma altında olan beynin büyüklüğü, şekli ve...

Beyin Tümörü Ameliyatı

Beyin tümörü ameliyatı, beyinde gelişen iyi ve kötü huylu tümörler için uygulanan cerrahi girişimdir. Ameliyatta tercih edilecek yöntem, hastanın genel durumu, tümörün yeri, tümörün büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Beyin t...

Beyin Zonklaması

Beyin zonklaması, kafa tasının belli bir bölgesinde meydana gelen ağrının şiddetli bir şekilde ses ile birlikte ortaya çıkma rahatsızlığına verilen addır. Hemen hemen herkesde görünen bu rahatsızlık bazen ani bir şekilde ortaya çı...

Beyin Tümörü İlaçları

Beyin Tümörü İlaçları; beyinde oluşan kötü huylu tümörlerin tedavisi için, beyin tümörü ilaçları kullanmaya başlanmadan önce, doktor; tümörün tipi, konumu ve büyüklüğü ile kişinin sağlık durumu, tedavi tercihine ve hastanın özel du...

Beyin Sapı Ameliyatı

Beyin sapı ameliyatı, genellikle beyin sapında lokalize olan tümörleri çıkarmak amacıyla yapılır. Ancak bu ameliyat oldukça zor ve risklidir. Ayrıca beyin sapında gelişen her tümörün ameliyatla çıkarılması mümkün olmayabilir. Bu durumda ameliy...

Orta Beyin

Orta beyin veya mesencephalon (Grekçe: mesos-ortada, enkephalos-beyin, merkezi sinirsel sisteminin; görme, duyma, motor denetim, uyku/uyanma, uyarılma (tetiklik) ve ısı regülasyonu ile alakalı bir parçasıdır. Anatomik olarak, tectum, ped...

Beyin İlaçları

Beyin İlaçları; İnsan beyninde oluşan, tümör, Epilepsi, beyinsel sebep ile görülen ruhsal dengesizlikler, istem dışı hareketler, depresyonlar, ruh halinin düzeltilmesi gibi rahatsızlıkların iyileştirilmesi amacıyla uzman doktorların reçete ett...

Beyin Zarı Tümörü

Beyin Zarı Tümörü, Beyni saran zarlardan kaynaklanan meninks adı verilen tümörler içinde en sık görüleni menenjiomalardır. Bunlar genel de iyi huylu beyin tümörleridir. Beyin zarlarının en iç tabanının arkasında yer alan zardaki "...

 

Beyinde Leke
4 Evre Beyin Tümörü
Beyin Ödemi
Beyinde Pıhtı Atması
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyin Küçülmesi
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyin Tümörü Evreleri
Beyinde Kireçlenme
Doğuştan Beyinde Kist
Beyin Sapının Görevleri
Beyin Ameliyatı Sonrası
Hipoksik Beyin
Beyinde Lezyon
Beyin Kanaması Ameliyatı
Beyinde Kitle Ameliyatı
Beyinde Damar Yumağı
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Beyinde Sıvı Birikmesi
Bebeklerde Beyinde Kist
Beyin Lobları
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Beyin Zarları
Beyin
Beyin Tümörü Ameliyatı
Beyin Zonklaması
Beyin Tümörü İlaçları
Beyin Sapı Ameliyatı
Orta Beyin
Popüler İçerik
Beyin Ameliyatı Sonrası
Beyin ameliyatı sonrası, Beyin ameliyatı olası trafik kazalarında, beyin damarlarının hasar görmesi ve beyinde oluşabilecek tümörde cerrahi müdahale g...
Hipoksik Beyin
Hipoksik beyin; Beynin normal olan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sürekli olarak ihtiyaç duyduğu oksijenin yokluğu durumlarında meydana gel...
Beyinde Lezyon
Beyinde lezyon, hayati önem taşıyan organlardan biri beyindir. Beyin lezyonu, beynin herhangi bir bölümünde yıkım ya da hasar nedeniyle oluşan anormal...
Beyin Kanaması Ameliyatı
Beyin kanaması ameliyatı, beyin kanaması ameliyatı konusuna başlamadan önce, tıbbi açıdan beyin kanamasının tanımı ile başlayalım konumuza. Beyin kana...
Beyinde Kitle Ameliyatı
Beyinde kitle ameliyatı, beyinde oluşan kitlenin kötü ve iyi huylu tümör oluşumunda başvurulan cerrahi işlemdir. Hastanın tedavi süreci ve ameliyat o...
Beyinde Damar Yumağı
Beyinde damar yumağı, insanlarda yavaş yavaş oluşan hastalıklardan biridir. Son derece ciddi rahatsızlıklara neden olabilecek olan bu hastalık, dikkat...
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Akciğer kanseri beyin metastazı ölüm; oranı çok yüksektir. Akciğer kanserinden beyne metastaz olmuşsa kanser dördüncü evreye geçmiş demektir. Hasta ge...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Beyinde Leke
4 Evre Beyin Tümörü
Beyin Ödemi
Beyinde Pıhtı Atması
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Beyin Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Beyin Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Haziran - 2018