beyinhastaliklari.com
beyin
Sosyal Medyada Paylaş
Beyin
Çocuklarda Beyin Tümörü
Beyin Ve Sinir Cerrahisi
Beyinin Bölümleri
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin Tümörü İlaçları
Beyin Baloncuğu Ameliyatı
Beyin Görevi
Orta Beyin
Beyin İlaçları
Beyin Zarları
Beyin Damar Tıkanıklığı
Sol Beyin
Beyin Uru
Beyin Baloncuk Ameliyatı
Beyin Ameliyatı Sonrası
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Sağ Beyin
Beyin Ödemi
Beyin Kanaması Felç
Beyin Tümörü
Beyin Tümörü Evreleri
Beyin Sapı Ameliyatı
Çocuklarda Beyin Kanaması
Beyin Sapı Tümörü
Beyin Bölümleri
Beyin Gücü
Yüksek Tansiyon Beyin Kanaması
Beyinde Damar Yumağı
Yaşlılarda Beyin Felci
Beyin Sapı Kanaması
Açık Beyin Ameliyatı
Beyin Tümörü Ameliyatı
Beyin Fonksiyonları
Beyin Tümörü Çeşitleri
Tüm Sayfalar >>

Beyin Bölümleri

Beyin bölümleri, beyin kafatasımızın içinde bulunan ve iki bölüm halinde olan organdır. Beyin girintili ve çıkıntılı bir yapıdan oluşur. Bu yüzden daha geniş bir alana sahiptirler. Beynimiz iç ve dış bölüm olmak üzere iki bölümden oluşur. Beynin iç bölümü beyaz, dış bölümü ise boz renktedir. Dış kısmı sinir hücreleri ile kaplıdır. Boz renkli bu dış dokunun altında sinir hücreleri yani aksonlar bulunmaktadır. Bu kısma da ak madde adı verilir. Beynin iki kısmını birbirine bağlayan ak maddeden yapılan iki köprü bulunmaktadır. Bunlara ise beyin üçgeni ya da nasırlı cisim denilir. Beyin anatomik olarakta 3 temel bölümden oluşmaktadır. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin adını alan bu bölümler birbirleri ile ilişkili olduğu gibi her birinden bağımsız görevleri de vardır. Bu bölümleri daha detaylı inceleyelim.

Beyin Bölümleri

Ön Beyin: Ara beyin ve uç beyin olmak üzere iki bölümden oluşur. Burası insan beyninin en çok göze çarpan bölümü ve en büyük kısmıdır.

Uç Beyin: Beynin diğer bölümlerini üstten kapatan bölümdür. Uç beyin önden arkaya doğru uzunlamasına yarıkla birbirinden ayrılıp, küreden meydana gelmiştir. Beynin bölümlerini birbirine bağlayan üstten nasırlı kısım, alttan beyin üçgeni denilen bağlarla bağlanmıştır. Bu bağlara akson denilir. Ön beyinden bir parça alındığında iç kısımda ak madde, dış kısımda ise boz maddeler bulunur. Bu boz maddeden oluşan bölüme  beyin kabuğu denmektedir. Boz madde nöronlarının gövdesinden, ak madde ise aksonların demeklerinden meydana gelmiştir. Bu beyin yarım kürelerinin ak maddesinin içinde boz maddeden yapılmış kütlelere rastlanılır. Bu kütleler beyin kabuğuna yani kortekse giren ve çıkan impulsların iletimlerini yapar. Beyin kabuğu öğrenme, hayal kurma, hafıza, değerlendirme, yazma, konuşma, bilinçli düşünme, istemli hareket ve çağrışım gibi olayları oluşumunda etkilidir. Yani duyu organlarının kontrol merkezidir.

Ara Beyin: Ön beynin hipofiz bezi, talamus ve hipotalamusun arka bölgelerini de içine alan  kısıma denir.

Talamus: Kokular hariç beyin kabuğuna giden duyuların dağılma ve toplanma merkezi olarak görev alır. Omurilikten ve beynin alt bölümünden gelen sinirlerle ön beynin duyu merkezine giden sinirler talamusdan geçer. Duyu impulslarını beyin kabuğuna iletmeden önce burada çirkin ya da güzel, hoş ya da kötü gibi sınıflandırmaya tabî tutulur.

Hipotalamus: Dokuların ve iç organların kontrol merkezine denir. Bu işlemi ancak hipofiz bezinin çalışmasını denetleyerek yapabilir. Bütün bu olayların hepsi vücut içi dengesinin yani homeostasinin salgılanmasıyla gerçekleşir.

Hipotalamusun Başlıca Görevleri
  • Uyku düzenini sağlar.
    Beyin Bölümleri

    /li>
  • Vücut sıcaklığını dengede tutar.
  • Vücudun su dengesini ayarlar.
  • Yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenler.
  • Korku, heyecan, öfke ve kan basıncı gibi durumlarda oluşur.
Orta Beyin: Arka beyin ile ön beyin arasında kalan bölüme denir. Burada bazı işitme ve görme reflekslerine ait merkezler vardır. Fazla ışıkta göz bebeklerinin küçülmesi veya az ışıkta genişlemesi ile birkaç  kulak refleksleri orta beyin tarafından gerçekleşir.

Arka Beyin: Bu bölüm omurilik ve beyincik olmak üzere iki bölümden oluşur.

Beyincik: Omurilik soğanının üzerinde, beynin arka alt kısmında bulunan bölümdür. Ortasında bir merkez ve bu merkezden ve bu merkezin yanlarında iki küreden oluşmuştur. Beyinciğin kabuk kısmı nöron görevlerinin oluşturduğu boz maddelerden yapılmıştır. Bu boz maddenin iç kısımlarında nöron aksonlarından oluşan ak madde yer alır. Beyincik, karmaşık kas hareketlerinin düzenlenmesini, vücudun dengelenmesini ve vücudun çizgili kas faaliyetlerinin düzenli olmasını sağlar. Eğer beyincik zedelenirse kas hareketleri de düzensizleşir. Örneğin alkol beyinciği de etkilediği için sarhoş insanlar dengelerini sağlayamazlar. Bebeklerin ise ayağa kalkıp dengede durmaları ve yürümeleri için beyinciğin gelişmesi gereklidir.

Omurilik Soğanı: Beyinciğin alt kısmında, pons yani varol köprüsü ve omurilik arasında bulunur. Omurilik soğanına son beyinde denir. Bir kesinti alıp incelendiğinde içte boz madde, dışta ise ak madde görülür. Ak madde sinir hücrelerinin aksonlarından, boz madde ise sinir hücrelerinin gövdesinden oluşur. Beyinden vücuda giden sinirler buradan çapraz yaparak geçerler. Bu nedenle beynin sol tarafı vücudun sağ tarafını, beynin sağ tarafı ise vücudun sol tarafını kontrol eder. Omurilik soğanın da boşaltım, solunum, sindirim ve dolaşım gibi olayların düzenlendiği merkezler vardır. Ayrıca karaciğerde şeker ayarlaması, metabolizma ve kalp atış hızı da buradan kontrol edilir. Yutma, soluma, çiğneme, öksürme, kusma, hapşırma, yutkunma gibi vücut işi reflekslerinde kontrol edildiği merkez noktası omurilik soğanıdır. Bu merkezlerden dolayı, hayatsal önemi olan omurilik soğanına hayat düğümü denilir. Yani bir omurilik zedelenmesi ölüme bile neden olabilir.

Omurilik: Omurilik, omurilik soğanından başlayıp aşağı doğru uzanan, silindir şeklindeki merkezi bölüme denir. Beynin yapısından farklı olarak; dışı ak madde, içi ise boz maddeden yapılmıştır. Beyinde olduğu gibi omurilikte de beyin ile omurilik sıvısı ve üç zar bulunur. Yetişkin bir insanda omurilik ortalama 45 cm uzunluğunda ve 1 cm çapındadır. Omurilik, beyinden vücut organlarına giden ve beyne gelen uyarıları iletir.

Yayınlanma Tarihi : 16.8.2016 13:46:35

Beyin Bölümleri Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Beyin Bölümleri"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Beyin Fırtınası

Beyin fırtınası, Basit bir ifade ile, bir grubun bir araya gelerek, bir konu üzerinde fikirlerini ortaya koymasıdır. Beyin fırtınası, takım çalışmasını motive ederek, yaratıcı düşünceyi destekleyerek kısa zamanda çok fikir üretilm...

Beyin Dalgaları

Beyin dalgaları, oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan insan beynini daha ilginç hale getirmektedir. Beyinde gerçekleştirilen zihinsel aktivitelere göre bir takım frekanslar bulunmaktadır. Bu elektrik sinyalleri ancak alıcılar...

Beyin Sinir Cerrahisi

Beyin Sinir Cerrahisi; Nöroşirurji ya da Nörocerrahi merkezi ve çevresel (periferik) sinir sistemi bozukluklarının mekanik müdahale yoluyla iyileştirmesini yapan cerrahi uzmanlık alanı ve dalıdır. Bu alanda uzmanlık eğitimi alan t...

Beyin Yıkama

Beyin yıkama: Bireyi, dünya görüşüne ve kendine özgü düşüncelerine yabancılaştırmak, görüş ve düşüncelerini başkalaştırmak anlamına gelen, Türkçe Dilinde bir deyimdir. Beyin yıkama ya da diğer bir değişle zihin kontrolü, çıkarcı b...

Beyin Pili

Beyin Pili; vücutta istemsiz hareket bozukluklarına neden olan bazı nörolojik hastalıklarda uygulanan başarılı bir tedavi yöntemidir. Parkinson hastaları sadece beyin piliyle hayata bağlanırlar. Parkinson hastaları ayakkabılarını...

Bebeklerde Beyin Felci

Bebeklerde Beyin Felci, Bebeğin doğumunu takip eden ilk 1 ay içerisinde, bebek emme ile ilgili sıkıntı yaşayıp emmede güçlük çekiyorsa, sürekli hiçbir tepki vermeden yatıyorsa, ve hiç bir şeye ilgisi yoksa tıbbi adı "serebral Pals...

Beyin Sağlığı

Beyin sağlığı, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, sözünden de anlayabileceğimiz gibi beyin sağlığı beslenme alışkanlıklarıyla doğru orantılıdır. İyi ve dengeli beslenir isen beyin sağlığını da korumuş olursun.Düzensiz ve kötü bes...

Beyin Nakli

Beyin nakli; Beyin nakli, beyinin tedavisi içerisinde tam olarak yapılamayan birçok hastalığı bulunmaktadır. Beyin organının bazı bölümlerinde dopamin salgılayan hücrelerde meydana gelen bozukluğa bağlı ortaya çıkan Parkinson hast...

Beyin Anevrizması

Beyin anevrizması, beynin içinde yer alan damarların yapısında bulunan tabakaların bozulması sebebiyle meydana gelen balonlaşma durumuna tıp alanında beyin anevrizması denmektedir. Meydana gelen balonlaşma durumu, damarların duvar...

Beyin Metastazı

Beyin metastazı tıbbi anlamda beyin dışarısında bulunan doku ve organlarda gelişen kanserli tümörün beyin hücrelerine dağılması ve beyinde tümör oluşturması anlamına gelmektedir. Bu türdeki kanserli tümörlere sekonder yani ikincil...

Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

beyin, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Nisan - 2018