Beyin

Beyin

Beyin, kafa içi boşluğunda bulunan, etrafı üç kat zarla çevrili, rengi beyaza yanın gri tonda olan, sinir sisteminin önemli bir bölgesi ve merkezi konumundaki organdır. Kafatası boşluğu tarafından koruma altında olan beynin büyüklüğü, şekli ve ağırlığı kafatasının şekliyle canlının gelişmişliğiyle alakalıdır. Yetişkin insanda beyin 1300-1800 gram ağırlıkta olurken, bir fildeki beyin 5000 gram ağırlığında olur. Yani beynin ağırlığı yeteneklerine emsal olmaz. Bu beyin kıvrımları içinde geçerlidir.

Beyin ya da sinir sinir hücreleri uyarılabilir özelliğe sahiptir. Uyarılan sinir hücresinden yayılan uyarı dalgası hücrelere doğru yayılım gösterir. Özellikle temas, ısı, ışık bu uyaranlar arasındadır. Uyarı sonucunda hareket gibi bir yanıt verilecekse, bu sinir uzantılarıyla kaslara kadar gider. Beyin burada karar organı olarak görev yapar. Reflekslerde ise, istek dışı bir hareket meydana gelir. Beyin temel yapı maddesi kimyasal olarak proteindir. Ancak diğer organlarda olmayan lesitin gibi bazı yağlı maddelerde beyinde bolca bulunur. Beyindeki kimyasal ya da fiziksel özellikler diğer organlardan pek farklı değildir.

Beyin insanda doğuştan gelişimini tamamlamamıştır. Anne karnında bebek geliştikçe beyinde gelişimini devam ettirir. Beyin sinirlerinin kılıflarının bazıları doğumdan sonra meydana gelir. Doğumda insanda en büyük organ beyindir. Yaklaşık vücut ağırlığının on ikide birini oluşturur. 20 yaşlarında ise vücut ağırlığının ellide birini oluşturur.

Beyin yapısı

Beyinde ve omurga kanalı içindeki omurilik çevresinde koruyucu katlı bir zar vardır. Dışta olana sert beyin zarı, içte olana yumuşak beyin zarı adı verilir. İçteki zar araknoid ve pia mater denilen iki kattan meydana gelir. Pia mater beyne, omuriliğe yapışık halde, araknoid dışa yakındır. İkisinin arasında beyin omurilik sıvısı olur. Bu beyinle omuriliğin her tarafını çevreler. Beyin hemisferler denilen beyin yarı küreleri, orta beyin, beyincik, beyincik sapı denilen bölümlerden oluşur. Beyin sapı ise pons ve omurilik soğanını içerir.

Beyni önden arkaya derin bir yarıkla ayıran iki yarı küre yani hemisferlerde dört bölüme ayrılır. Bunlara lob denir. Öndeki alın lobu, arkada üstteki yan tepe lobu, şakak lobu, art kafa lobudur. Yarı küreler orta kısımdan beyin büyük birleşiği ile bağlıdır. Bunun dışında ara beyin yapıları da hemisferleri bağlama işlevi görür.

Beyin öğrenme, görme, işitme, akılda tutma, kavrama, düşünme gibi eylemlerin komuta merkezi olarak işlev görür. Beynin kesitlerindeki gri kısım gri cevher, beyaz kısım ak cevher olarak tanımlanır. Ak cevher sinir hücrelerinin uzantılarından, gri cevherde sinir hücrelerinden oluşur. Beyinde kabuk kısmı gri, iç kısımlarda ak maddeden oluşur. İç kısımlarda gri maddeden meydana gelen çekirdekler olur. Gri maddedeki hücreler dışta kazandıkları özellikleri, bilgileri kendini saran sinir telleri yardımıyla birbirine iletir.

Beyin yüzeyindeki fonksiyonlara sahip bölge, o fonksiyonun merkezidir. Duyu merkezleri, hareket merkezleri gibi adlandırılırlar. Beynin arka lobunun fonksiyonları tam olarak bilinmez. Ancak davranış ve duyuları düzenleyen merkezlerin burada olduğu düşünülür. Alkolik kişilerde ilk zarar gören bölge alın lobunda bulunan sinir hücreleridir. AZ miktarda alkol alınsa bile bu hücrelerde zarar oluşabileceği araştırmalarla tespit edilmiştir.

Beyin hastalıkları

Beyne ait olan pek çok hastalık bulunmaktadır. Bunlar ilaçla, cerrahi yollarla tedavi edilir. Beyin hastalıkları tıpta nöroloji alanında değerlendirilir. Enfeksiyon hastalıkları, beyinde damar tıkanıklıkları, sara, beyin apsesi, parkinson gibi hastalıklar nöroloji alanında tedavi edilir. Beyin darbesi, tümörler, çarpmalar nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, anevrizma gibi rahatsızlıklar beyin cerrahi alanına girer.

Beyin vücutta davranış, hareket, kalp atışı, beden ısısı, sıvı dengesi gibi işlemlerin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur. Hafıza, algılama, duygu, öğrenme gibi işlevleri de yürütür. Beyinde glia ve nöron denilen iki hücre olur. Glia nöronları koruma ve destekleme işlevi görür. Nöronlarda elektrik sinyallerini taşır. İnsan beyni hem oldukça ayrıntılı, hem de çok karmaşık bir yapıya sahiptir.
Son Güncelleme : 08.12.2018 02:16:23
Beyin ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Beyin Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Beyin"
Beyinin nasıl bir şey olduğunu çocukken ceviz şekiline bakarak anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırdım ve cevizin beyine faydalı olduğunu sanardım sizce ceviz beyine faydalı mıdır ve beyini geliştirici yiyecekler ya da egzersizler var mı
Sırrı . 24.10.2018 21:12:04
CEVAP YAZ
Beyin Ödemi
Beyin Ödemi
Beyin ödemi, beyin hücreleri arasında sıvı toplanması veya beyin ödemi su ve sodyum içinde ki artma sebebiyle beyin hacminin büyümesi olarak da ifade edilebilir. Hastalık ile ilgili belirti çok azdır ya da yoktur denilebilir. Fakat durum ciddileştiği...
4 Evre Beyin Tümörü
4 Evre Beyin Tümörü
4. Evre beyin tümörü: Beyin tümörü kafatası içerisinde bulunan beyinde hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda oluşmasıdır. Beyinde anormal ve hızlı bir şekilde büyüyen tümör kişide beyin tümörü veya beyin kanseri olarak adlandırılan v...
Beyinde Leke
Beyinde Leke
Beyinde leke, genellikle beyaz renk olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Günümüzde gittikçe görülme sıklığı daha da artan bu rahatsızlık, özellikle yaşlılarda meydana gelen bir durumdur. Ortaya çıktığı andan itibaren yavaş yavaş insanlarda ciddi raha...
Beyin Küçülmesi
Beyin Küçülmesi
Beyin küçülmesi, sadece ülkemizde değil dünyada sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikler yaşı ilerlemiş olan ve yaşlı grubuna giren insanlarda bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Beyim küçülmesi, aslında birçok zaman hastalık olarak karşımıza çıkmaktadı...
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin ameliyatı sonrası ödem, Deri ve diğer dokular arasında hücrelerin fazla su tutması neticesinde oluşan şişliklere ödem denilir. Ameliyat sonrasında oluşan ödem,vücudun gösterdiği dışa dönük bir belirtisidir. Bu ödemlerin olma nedenleri beslenme ...
Beyinde Kireçlenme
Beyinde Kireçlenme
Beyinde kireçlenme, özellikle yaşı ilerlemiş olan insanlarda meydana gelen bir durumdur. Yaşlı insanlarda son derece yaygın bir şekilde meydana gelen bu durum birçok kişide gizliden gizliye vardır. Fakat bazı insanlarda meydana gelen beyin kireçlenme...
Beyin Tümörü Evreleri
Beyin Tümörü Evreleri
Beyin tümörü evreleri: kişinin yaşam sürecini ve tedavisini belirlemektedir. Beyin tümörü kafatası içerisinde fakat beyin dokusu dışında gelişen tümörlerdir. Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek kafatasına baskı yapmaktadır. Beyin tümörleri ...
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyinde Kan Pıhtılaşması; Herhangi bir sebeple kan çıkışı meydana geldikten daha sonra kan akışını engellemek kan kaybını önleyebilmek için meydana gelen jel biçimindeki kan peltesidir. Bu işlem normalde vücudun sigortasıdır; fakat, beyinde kan p...
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Beyin omurilik sıvısı akması, insanlarda özellikle çocukluk dönemleri olmak üzere her yaşta görülebilecek bir durumdur. Tıbbi olarak bu durum farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Bu isimlerden en çok kullanılanı ise "Hidrosefali" dir. Hidrosefali di...
Hipoksik Beyin
Hipoksik Beyin
Hipoksik beyin; Beynin normal olan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sürekli olarak ihtiyaç duyduğu oksijenin yokluğu durumlarında meydana gelir. Hipoksik beyin, kişide oksijenin kısmen yokluğunu ifade etmektedir. Kişilerde oksijenin yoksunlu...
Beyin Kanaması Ameliyatı
Beyin Kanaması Ameliyatı
Beyin kanaması ameliyatı, beyin kanaması ameliyatı konusuna başlamadan önce, tıbbi açıdan beyin kanamasının tanımı ile başlayalım konumuza. Beyin kanaması, beyni besleyen damarların birisinden veya birkaç tanesinden çeşitli sebeplerden dolayı kanın d...
Doğuştan Beyinde Kist
Doğuştan Beyinde Kist
Doğuştan beyinde kist, Beyin ve omuriliğin çevresinde bulunan bir zar bulunmaktadır. Bulunan bu zara mikroskop altında bakıldığı takdirde örümcek ağına benzer bir görüntü görülür. Bundan dolayı buradaki zara araknoid yani doğuştan beyinde kist adı ve...

 

Beyin Ödemi
4 Evre Beyin Tümörü
Beyinde Leke
Beyin Küçülmesi
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyinde Kireçlenme
Beyin Tümörü Evreleri
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Hipoksik Beyin
Beyin Kanaması Ameliyatı
Doğuştan Beyinde Kist
Beyin Sapının Görevleri
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyin Lobları
Beyin Ameliyatı Sonrası
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Bebeklerde Beyinde Kist
Beyinde Sıvı Birikmesi
Çocuklarda Beyin Kanaması
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Beyinde Kitle Ameliyatı
Beyinde Lezyon
Beyin Zonklaması
Beyin Baloncuk Ameliyatı
Beyin Tümörü Ameliyatı
Beyin İlaçları
Beyinde Kitle
Beyin Sapı Ameliyatı
Beyinde Baloncuk
Popüler İçerik
Beyin Sapının Görevleri
Beyin Sapının Görevleri
Beyin Sapının Görevleri, Beynin alt kısmında bulunan, kafa sinirleri yolu ile boyun ve yüzün motor ve duyusal hareketlerini sağlayan yeridir. Beyin sa...
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyinde Damar Genişlemesi, kişide birden bire meydana gelen şiddetli bir baş ağrısıyla kendini gösteren bir rahatsızlık olmasının yanı sıra halk tara...
Beyin Lobları
Beyin Lobları
Beyin lobları,Vücudumuzda yer alan sinir sistemini idare eden temel organdır. Baş kısmında yer alan beyin, vücudumuzun en karmaşık organıdır. Fizyoloj...
Beyin Ameliyatı Sonrası
Beyin Ameliyatı Sonrası
Beyin ameliyatı sonrası, Beyin ameliyatı olası trafik kazalarında, beyin damarlarının hasar görmesi ve beyinde oluşabilecek tümörde cerrahi müdahale g...
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Düşme Sonucu Beyin Kanaması, önlem alınamayan düşerek sert bir zemine çarpma sonucunda, beyin arterindeki damarlarda oluşan zayıflamaya bağlı olarak b...
Bebeklerde Beyinde Kist
Bebeklerde Beyinde Kist
Bebeklerde beyinde kist; bu hastalık genelde anne karnında olmaktadır. Hamileliğin erken döneminde beyinde meydana gelen kistik genişlemedir. Bu kisti...
Beyinde Sıvı Birikmesi
Beyinde Sıvı Birikmesi
Beyinde sıvı birikmesi; Tıp dilindeki adıyla hidrosefali hastalığı beyin içerisinde ve etrafında olması gerekenden daha fazla sıvı birikme durumuna de...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Beyin Ödemi
4 Evre Beyin Tümörü
Beyinde Leke
Beyin Küçülmesi
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019